Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Byens funksjoner (Aftenposten)

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Byens funksjoner (Aftenposten)

04.03.2013

Aftenposten Tirsdag Morgen 29.01.2013 seksjon 3 side 15 AP Oslo   

Byens funksjoner
Kathrine Strøm, President i Norske landskapsarkitekters forening

Syklistene og de som leverer varer kjemper om smale striper rød asfalt i Oslo sentrum. Transportørene parkerer ulovlig i sykkelfeltet for å få levert varer.
Syklistene havner i trafikkfarlig situasjoner. En uheldig situasjon for begge. I Aftenposten 15. januar foreslår Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter å fjerne sykkelfelt til fordel for arealer til vareleveranser.
Trafikksystemet i Norge prioriterer fremkommeligheten for biler, busser og lastebiler, på bekostning av gående, syklister og vareleveranser. Det gir mer biltrafikk, mer luftforurensning og en befolkning som sitter mer stille. Alle transportformer er alle nødvendig i en by. Arealene må fordeles slik at vi får den byen vi ønsker. I København og Stockholm står de myke trafikantene øverst i hierarkiet og privatbilen nederst. Kjørefelt og parkeringsplasser fjernes til fordel for varelevering og sykkelfelt. Det vil oppmuntre effektiv vareleveranse og sykling, mens småkjøring med bil i sentrum gjøres mindre attraktivt.
I indre by er det persontransport i bil som bør vike plass til fordel for vareleveranser - ikke syklistene.
Hans Edvardsen, leder i Bymiljøetatene har mulighet til å velge et infrastruktursystem som gjør Oslo til en mer bærekraftig by.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape