Du er her: Forsiden Fag Fagområder Bærekraftig LA og økologi

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Sissel Rübberdt

Bærekraftig landskapsarkitektur og økologi

17.09.2018 | admin

Artikler om bærekraftig landskapsarkitektur og økologi.

2018:
NINA: Om økosystemtjenester og Urban EEA

2017:
Landbruksdirektoratet - Kvalitetssikrer faggrunnlag for strategi for villbier og andre pollinerende insekter

2016:
En økologisk lekse fra over dammen
Taran Aanderaa, student, Landskapsarkitektur ved NMBU, by KOTE in

2013: NLA kurs om Bærekraftig landskapsarkitektur (Bergen 13.11, Oslo 14.11, Trondheim 21.11)
- Innledning
- Blågrønn faktor v/ Katlinn Clavier (Dronninga landskap)
- BREEAM Communities  v/ Kathrine Strøm og Cecilie Høgden Mæle (COWI)  

2013: NAL frokostseminar 06.02:
Innføring av BREEAM Communities i Norge v/Anders Nohre-Walldén, rådgiver miljø hos Asplan Viak var en av foredragsholderne
Skien Brygge - Pilotprosjekt for BREEAM Communities i Norge
Norwegian Green Building Council (NGBC)

2012: Landskab 3/2012: Artikkel av landskapsarkitekt MDL Kjell Nilsson, forskningssjef og leder av Afdeling for Parker og Urbane Landskaber, Skov & Landskab, Københavns Universitet:
"Landskabsarkitektur og bæredygtighed".

2012: Arkitektur N 2/2012: Artikkel av landskapsarkitekt MNLA Kathrine Strøm og sivilarkitekt Mette Mogensen, begge COWI, om bærekraftig byutvikling:
"Klar for det klimanøytrale livet?"

2010: Aftenposten 1.7.2010: Leserinnlegg v/ Elin T. Sørensen og Kathrine Strøm:
"Bedre måter å håndtere vannet på"

Nettverk for Blågrønne byer

Bæredygtige byer/ Sustainable cities

Grey to green - How we shift funding and skills to green our cities.

Artikkel fra The Dirt: Water Treatment Facility Disguised as a Park

Oppslagsbok om konserveringsbiologi: Free conservation biology for all

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape