Du er her: Forsiden Fag Fagområder Vann og lokal overvannsdisponering

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Multiconsult, Bergen

Vann og lokal overvannsdisponering

03.05.2017

Artikler om vann og lokal overvannsdisponering (LOD) i landskapsanlegg, som følge av klimaendringer.

Norsk vannforening ønsker å sette vann på dagsordenen og skape kontakt mellom ulike vannfaglige miljøer. Gjennom fagarrangementer og tidsskrift ønsker vi å øke kunnskapen og bidra til debatt om vannfaglige tema. Foreningen har ca. 1000 personlige medlemmer og ca. 400 institusjonelle medlemmer. Medlemmene representerer en rekke ulike fagmiljøer og brukergrupper innen tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs.

- ulike lenker til LOD 

Strømming av seminaret 8.5.2017: Restaurering av urbane vassdrag

Veileder for lokal håndtering av overvann i kommuner
Vestfold fylkeskommune januar 2017

forside

 

2016.12.22
Faktaark fra BPI: Vann i anlegg

2016.11.03
VA-Nytt: Overvann som nyttig ressurs i urbant landskap

2016.10.27
Asplan Viak: Overvann som nyttig ressurs i urbant landskap

2016.08.22
Høringssvar fra NAML til NOU 2015:16 - Overvann i byer og tettsteder

2013.07.03
Anlegging av regnbed: NVE Rapport 3-2013. Kan lastes ned som pdf (5.9 MB).

Bent Braskerud, Skred- og vassdragsdagene 2010: Urbant overvann, hvordan leve med det?

 

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape