Du er her: Forsiden Fag Fagområder Vassdrags utb På terskelen til den «levende natur»

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Vassdragsutbygging: På terskelen til den «levende natur»

18.05.2011

Den norske landskapsarkitekten Knut Ove Hillestad var ansatt ved Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen, NVE, i årene 1963-1991. I denne perioden ledet han utformingen av landskap etter vassdragsutbygging.

Hans rettesnor for denne virksomheten var å etterlate såkalt «levende natur», natur som hadde vært utsatt for menneskelige inngrep, men som var artsrik og reproduktiv. Artikkelen tar for seg hvordan denne tankegangen ble til, hvordan den ble utbredt, og hvordan den ble institusjonalisert. Et sentralt tema i den forbindelse er Hillestads overgang fra å være utøver av én profesjon til å koordinere en prosjektorganisasjon, hvor mange logikker skulle forenes.

Last ned NVE-rapport 21-2010 her (41 sider)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape