Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  2019

  23.04.2019Høring SVV: Håndbok V130 Vegen i landskapet

  05.02.2019Innspill til revisjonen av Oslo kommunes veinormal "Gate- og veiutforming for Oslo kommune" datert juni 2011, rev jan. 2018

  22.01.2019Høring: Strategi for grønne tak og fasader i Oslo (nov. 2018)

  2018

  29.01.2018Høring KMD: Forslag om frivillig sentral godkjenning av planforetak

  2017

  15.02.2017Høring KMD: Kart- og planforskriften (frist 20.03.17)

  15.02.2017Høring SVV: Veg- og gateutforming - håndbok N100 (frist 15.03.17)

  09.02.2017Høring DiBK: TEK17

  03.02.2017Høring DiBK: Nasjonal sjekkliste Byggesak

  2016

  05.12.2016Brev KLD: Ny sykkelvei på Bygdøy

  03.05.2016Høring KLD: NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder

  14.03.2016Høring Kartverket: SOSI Landskap versjon 4.5

  2015

  08.10.2015Arkitektur er bra for miljøet

  2014

  20.03.2014Mot megabarnehage på Tåsen

  2013

  28.06.2013Definitivt en Bymiljøetat

  23.05.2013Landskapsarkitektutdanning i nord (Nordlys)

  04.03.2013Byens funksjoner (Aftenposten)

  2012

  20.08.2012Småskårent (Morgenbladet)

  15.08.2012Naturens teknologi (Dagens Næringsliv)

  12.08.2012Folket valgte Domkirkeplassen (Aftenposten Aften)

  20.06.2012Puslete sykkelstrategi (Aftenposten Aften)

  20.06.2012Fremtidens grønne by? (Aftenposten Aften)

  12.06.2012Slottsgartnerens mareritt (Aftenposten)

  11.06.2012Viktig med skole i sentrum (Laagendalsposten)

  07.06.2012En blomstrende rose (Tønsbergs Blad)

  02.06.2012Planstrategi for Sogndal kommune (Sogn Avis)

  25.05.2012De grønne flekkene fjernes (Aftenposten)

  2011

  01.12.2011Oslo får botanisk gate (D2)

  16.02.2011Ofrer grønt miljø. Fagmiljøet i Friluftsetaten (Aftenposten)

  2010

  10.09.2010"Grønn Flomsikring" - om grønne tak i Teknisk ukeblad nr 28/10

  06.08.2010Høringsuttalelse NLA, naml, NFK og Bad, park og idrett: Forslag om Forskrift om fremmede organismer

  01.07.2010Bedre måter å håndtere vannet på

  10.06.2010Grønne Hamar får skryt

  02.06.2010Studentenes parkideer, artikkel i Aftenposten 2.6

  11.02.2010Protest mot NLA sitt åpne brev til OED om kraftlinjer i konflikt med fjordlandskapet og Nasjonal turistveg

  11.02.2010Kronik: Ørestaden er kun et sted for biler

  2009

  08.12.2009Innlegg på AFAG sitt landsmøte 21.11 i Stavanger

  05.11.2009Bjørvika debatt: Ikke ett ord om barn i Bjørvika

  29.10.2009Høringsuttalelse NLA O/A: Overordnet arkitekturpolitikk for Oslo

  29.10.2009Høringsuttalelse NLA O/A: Grøntplan for Oslo

  11.05.2009Høringsuttalelse NLA: Belysningsplan for Oslo sentrum

  2008

  21.01.2008Landskapsarkitektutdanningene i Norge

  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape