Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer
Finn din landskapsarkitekt

2019

23.04.2019Høring SVV: Håndbok V130 Vegen i landskapet

05.02.2019Innspill til revisjonen av Oslo kommunes veinormal "Gate- og veiutforming for Oslo kommune" datert juni 2011, rev jan. 2018

22.01.2019Høring: Strategi for grønne tak og fasader i Oslo (nov. 2018)

2018

29.01.2018Høring KMD: Forslag om frivillig sentral godkjenning av planforetak

2017

15.02.2017Høring KMD: Kart- og planforskriften (frist 20.03.17)

15.02.2017Høring SVV: Veg- og gateutforming - håndbok N100 (frist 15.03.17)

09.02.2017Høring DiBK: TEK17

03.02.2017Høring DiBK: Nasjonal sjekkliste Byggesak

2016

05.12.2016Brev KLD: Ny sykkelvei på Bygdøy

03.05.2016Høring KLD: NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder

14.03.2016Høring Kartverket: SOSI Landskap versjon 4.5

2015

08.10.2015Arkitektur er bra for miljøet

2014

20.03.2014Mot megabarnehage på Tåsen

2013

28.06.2013Definitivt en Bymiljøetat

23.05.2013Landskapsarkitektutdanning i nord (Nordlys)

04.03.2013Byens funksjoner (Aftenposten)

2012

20.08.2012Småskårent (Morgenbladet)

15.08.2012Naturens teknologi (Dagens Næringsliv)

12.08.2012Folket valgte Domkirkeplassen (Aftenposten Aften)

20.06.2012Puslete sykkelstrategi (Aftenposten Aften)

20.06.2012Fremtidens grønne by? (Aftenposten Aften)

12.06.2012Slottsgartnerens mareritt (Aftenposten)

11.06.2012Viktig med skole i sentrum (Laagendalsposten)

07.06.2012En blomstrende rose (Tønsbergs Blad)

02.06.2012Planstrategi for Sogndal kommune (Sogn Avis)

25.05.2012De grønne flekkene fjernes (Aftenposten)

2011

01.12.2011Oslo får botanisk gate (D2)

16.02.2011Ofrer grønt miljø. Fagmiljøet i Friluftsetaten (Aftenposten)

2010

10.09.2010"Grønn Flomsikring" - om grønne tak i Teknisk ukeblad nr 28/10

06.08.2010Høringsuttalelse NLA, naml, NFK og Bad, park og idrett: Forslag om Forskrift om fremmede organismer

01.07.2010Bedre måter å håndtere vannet på

10.06.2010Grønne Hamar får skryt

02.06.2010Studentenes parkideer, artikkel i Aftenposten 2.6

11.02.2010Protest mot NLA sitt åpne brev til OED om kraftlinjer i konflikt med fjordlandskapet og Nasjonal turistveg

11.02.2010Kronik: Ørestaden er kun et sted for biler

2009

08.12.2009Innlegg på AFAG sitt landsmøte 21.11 i Stavanger

05.11.2009Bjørvika debatt: Ikke ett ord om barn i Bjørvika

29.10.2009Høringsuttalelse NLA O/A: Overordnet arkitekturpolitikk for Oslo

29.10.2009Høringsuttalelse NLA O/A: Grøntplan for Oslo

11.05.2009Høringsuttalelse NLA: Belysningsplan for Oslo sentrum

2008

21.01.2008Landskapsarkitektutdanningene i Norge

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape