Du er her: Forsiden 1800-tallets hagekunst
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Disputas om 1800-tallets hagekunst

  14. jun kl 14.15 - 14. jun kl 16.15

  Torsdag 14. juni klokken 12.15 skal Bjørn Anders Fredriksen disputere til sin doktorgrad ved Universitetet i Ås. Temaet er realiseringen av folkeparken Bygdø Kongsgård. 

  Disputas

  I bedømmelseskomitéen vil følgende personer sitte:

  Catharina Nolin, docent (Stockholms Universitet)
  Mattias Qviström, docent (SLU Alnarp)
  Morten Clemetsen, førsteamanuensis (UMB)

  Resymé av doktorgradsarbeidet

  Avhandlingen tar for seg hvordan det svensknorske kongehuset opparbeidet Bygdø Kongsgård som offentlig tilgjengelig park gjennom 1800-tallet. Spesielt er vektlagt hvordan utformingen av parken ble til gjennom et samspill mellom kongehus, hofforvaltningen og involverte fagfolk; både gartnere, arkitekter og millitæringeniører medvirket i å utforme parkanlegget. Carl Johan ønsket å sikre Bygdø som et utfartsområde for Christianias befolkning. De involverte fagfolkene var landets ypperste. Parken ble utformet i landskapsstil og favnet hele eiendommen, med varierende opparbeidelsesgrad fra blomsterbed med eksotiske vekster til mer naturpregede områder. 

  I arbeidet er det utviklet nye tilnærmingsmåter for å tolke historiske kart og plantegninger. Resultatene av denne metodeutviklingen viser at det er stort potensiale i å få ut mer kunnskap om planprosessen gjennom karttolkninger enn tidligere antatt. 

  Disputasen vil holdes i auditorium SU 105 ved UMB, Sørhellinga.  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape