Du er her: Forsiden DKT Den kloke tegning
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  DKT Den kloke tegning

  24. okt kl 09.00 - 25. okt kl 17.00

  Digital utveksling og tverrfaglig kommunikasjon mellom aktørene innen bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE).

  Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen.
  Onsdag 24. og torsdag 25. oktober 2012.

  Digital utveksling og tverrfaglig kommunikasjon mellom aktørene innen bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) er viktig. Derfor ønsker GeoForum i samarbeid med BA Nettverket og andre aktive aktører å gjen- nomføre konferansen og for 9. gang. Dataflyt, faglig samspill og nettverksbygging mellom oppdragsgivere, prosjekterende, utførende og forvaltere er som vanlig hovedtema på konferansen. 

  Målsetningen er også å skape en felles, uavhengig arena hvor praktiske brukere og ledere møtes. Det er et ønske å oppnå jevn fordeling mellom bygg og anlegg. Det vil være både parallelle og plenumssesjoner. I tillegg er utstillingen og de sosiale aktivitetene viktige.

  Konferansen arrangeres for 9. gang og tema er samhold og mangfold.

  Mye er sagt om 3D og BIM, mange erfaringer er gjort. Den Kloke Tegning vil ta utgangspunkt i dagens bruk av 3D og åpen BIM. Vi skal vise status og metoder.

  Konferansen vil være på et praktisk og prosessorientert nivå. Utstillingen vil avsluttes med ”After digital”, med utstillingsvandring og faglig mingling. I tillegg serveres forfriskninger.

  Se fullstendig program her.    Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape