Du er her: Forsiden Faglig Forum 30. mai
Finn din landskapsarkitekt

NIBR - Faglig Forum med fokus på vann

30. mai kl 13.00 - 30. mai kl 15.20

Programmet vil vare fra klokken 13.00 til klokken 15.00, og skal holde sted i NIBR sine lokaler i Gaustadalléen 21 ved Forskningsparken i Oslo.

NIBR

Påmeldingsfrist er 24. mai. Send en mail til Frida Tømmerdal på frida.tommerdal@nibr.no.

Foredragsholderne

Det vil være tre foredragsholdere; Timothy Moss, Lennart J. Lundquist og Monica Hammer.

Timothy Moss er assisterende direktør i IRS, The Leibniz Institute for Regional Development and Structural Planning i Berlin. Hans nåværende forskning omfatter blant annet transformasjon av sosio-tekniske infrastrukturer knyttet til vann, kloakk og energi, urban og regional styring av vann og institusjonaliseringen av styresett når det gjelder nedbørsfelteter. 

Lennart J. Lundquist er professor i statsvitenskap fra Universitetet i Gøteborg. Han er godt kjent for hans mye siterte bøker og artikler om ulike aspekter ved miljøpolitikk, som for eksempel "The Hare and The Tortoise. Clean Air Policies in The United States and Sweden". 

Monica Hammer er førsteamanuensis i Natural Resources Management ved School of Life Sciences, og forskningsleder for forskningteamet Knowledge and Sustainability (KnoWSuS) ved senteret for Baltiske og Øst-Europeiske studier ved Universitetet i Södertörn. Hun leder ECOPOOL innenfor fagområdet prosjektering av bærekraftig ledelse av vann i Østersjøregionen. 

Foredragsholderne er  allemedlemmer av ekspertpanelet i WAPABAT prosjektet - Water pollution Abatement in a Context of Multi Level Governance, utført av NIBR i samarbeid med NIVA, HiOA, UMB, UiO og Direktoratet for naturforvaltning.?Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape