Du er her: Forsiden Kurs i NS 11005 Universell utforming av opparbeidete uteområder
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Kurs i NS 11005 Universell utforming av opparbeidete uteområder

  07. nov kl 09.00 - 07. nov kl 16.00

  Universell utforming av opparbeidete uteområder – Krav og anbefalinger omfatter uteområder i tilknytning til bygninger og anlegg, grønnstruktur, natur- og friluftsområder og samferdselsanlegg.

  Kursbeskrivelse
  I dette kurset blir NS 11005 grundig gjennomgått. Vi tar utgangspunkt i eksempler for gjennomgang og diskusjon.

  Følgende temaer er sentrale:
  Ulike brukergrupper
  Begrepet universell utforming og tilgjengelig
  Helhetlig tilnærming – planlegging og sammenheng mellom ulike tiltak
  Norsk Standard som verktøy i arbeidet med Universell utforming

  Mål for kurset
  Deltakerne på kurset vil få innføring i standardens innhold. Det vil også bli fokusert på hvordan standarden kan brukes som underlag for virksomhetenes strategier og handlingsplaner for universell utforming eller som underlag for avtaler.

  Hvem er kurset for?
  Kurset er relevant for tiltakshavere, planleggere, prosjekterende og utførende. Den være nyttig for forvaltere, fagmiljøer og ulike brukergrupper, som for eksempel kommuner, fylkeskommuner, fylker, arkitekter, landskapsarkitekter og ansatte i grøntsektoren.
  Kursholder: Britt Stokke Lønaas, prosjektleder i Standard Norge, i samarbeid med representanter fra standardiserings-komiteen som har utarbeidet NS 11005:2011.

  Dato/Tid: 7. nov 2012 / 09:00 - 16:00

  Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

  Kursavgift: kr 4 500,00

  Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde).
  Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standarder. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

  Påmelding
  For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
  Påmeldingsfrist: 6. nov 2012 kl. 10:00

  Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

  Kilde: www.standard.no  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape