Du er her: Forsiden Kurs Universell utforming
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Kurs NS 11005 Universell utforming av opparbeidete uteområder

  15. mai kl 09.00 - 15. mai kl 16.00

  UniversellUtforming_uteomrader

  Arrangør Norsk Standard

  NS 11005: 2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder - krav og anbefalinger som omfatter uteområder i tilknytning til bygninger og anlegg, grønnstruktur,natur-og friluftsområder og samferselsanlegg.

  I dette kurset blir NS 11005 grundig gjennomgått. Det blir tatt ugangspunkt i eksempler for gjennomgang og diskusjon. Følgende temaer er sentrale:

  - Ulike brukergrupper

  - Begrepet universell utforming og tilgjengelig

  - helhetlig tilnærming - plnalegging og sammenheng mellom ulike tiltak

  -Norsk Standard som verktøy i arbeidet med Universell utforming.

  For mer informasjon og påmelding se her

   

     Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape