Du er her: Forsiden Riksantikvarens Utviklingsnett-seminar
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Riksantikvarens Utviklingsnett-seminar

  04. sep kl 09.00 - 04. sep kl 16.00

  Møteplasser som kulturminner - eller omvendt?

  Tema for årets kulturminnedager i regi av Riksantikvaren er «Møteplasser», og det har også blitt valgt som tema på høstens første Utviklingsnett 4. september.

  Mennesker har opp gjennom historien valgt mange ulike arenaer som møteplass, både i by og land, og til fest og hverdag. Møteplasser kan være planlagt og tilrettelagt, men vel så ofte har møteplasser mer eller mindre oppstått spontant eller utviklet seg gradvis over tid. Noen møteplasser samler store grupper av mennesker og er viktige samlende fellesarenaer, andre ivaretar interesser og behov for mindre grupper og miljøer.Bruken av møteplasser er i stadig endring som alt annet i samfunnet. Tidligere viktige møteplasser som kai, torg eller jernbanestasjon, er langt på vei blitt erstattet av kjøpe- sentra og kafeer. For mange har de sosiale medienes mange møteplasser erstattet de fysiske møteplassene.

  På seminaret vil man se nærmere på mangfoldet og bredden av møteplasser, både de som er et kulturminne med stor historisk betydning, de mange glemte møteplasser, og noen av dagens møteplasser, som kanskje kan bli morgendagens kulturminner.

  Program:

  09.30 Ankomst/registering
  10.00 Åpning
  10.05 Møter finner sted; Andreas Hompland, journalist og sosiolog
  10.40 Jernbanestasjoner, ferger, melkeramper - møteplasser og kulturminner; Erik Småland, Riksantikvaren
  11.20 Pause
  11.30 « En dag i Herrens forgårder er bedre enn tusen ellers». Kirkebakken og kirken som møteplass; Karl Gervin, teolog og idéhistoriker
  12.10 Lunsj
  13.00 Barnetråkk – barn og ungdoms bruk av nærmiljøet; Guro Voss Gabrielsen, samfunnsgeograf og rådgiver i Norsk Form
  13.35 Pause
  13.50 Taternes møteplasser - i fest og hverdag; Anna Gustavsen, prosjektmedarbeider på Glomdalsmuseet og tater
  14.25 Pause
  14.40 Byrommet, bylivet og demokratiet; Peter Butenschøn, arkitekt
  15.20 Modernitetens steder og møteplasser; Per Gunner Røe, førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
  16.00 Seminaret slutt

  Seminaret arrangeres i Riksantikvarens lokaler i Dronningens gate 13. Ønsker du nærmere informasjon om seminaret – ta kontakt med Tron Stranden på telefon 982 02 830 eller på e-post tron.stranden@ra.no.

  Påmelding senest innen 25.august på www.ra.no.

  På grunn av stor interesse for Utviklingsnett-seminarene, bes det om at eventuelle avbud meldes så snart som mulig til lise.evjen@ra.no.

  Kilde: Riksantikvaren  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape