Du er her: Forsiden 24.10 Svartelistekonferanse
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Konferanse: Den nye svartelista

  24. okt kl 09.30 - 24. okt kl 16.00

  Rosa rugosa om høsten
  Foto: Mona Vestli

  FAGUS og NLA samarbeider om å arrangere en konferanse om den nye svartelista. Vi ønsker å få til en konkret, praktisk og nyansert dag, hvor vi vil unngå definisjonsdebatt og stillingskrig. FAGUS arrangerer også seminar dagen etter, med tematikk rundt spørsmålet "Hvordan gjøre framtiden sunnere i en stadig mer urbanisert verden?" Det gis rabatt for deltakelse begge dager.

  Formålet er å belyse disse temaene:
  Tema 1: Hvorfor fikk vi ei svarteliste?
  Tema 2: Hvordan kom man fram til svartelista?
  Tema 3: Hva er den praktiske konsekvensen av svartelista?
  Tema 4: Hvilke utfordringer gir svartelista oss som prosjekterende?
  Tema 5: Nye løsninger som bevisstheten omkring arbeidet med fremmede arter har ført til?

  Info med priser
  Påmeldingsskjema - frist 17.10
  Program 24.10 Svartelistekonferanse, m/veibeskrivelse
  Program 25.10 FAGUS konferanse "Den grønne, sunne by" 

  PRISER
  Svarteliste-seminar 24.10:
  Fullpris kr 2450, medlem/abonnent kr 1950, student kr 400, student abonnent/medlem kr 250   
  FAGUS Høstkonferanse 25.10:
  Fullpris kr 2450, medlem/abonnent kr 1950, student kr 400, student abonnent/medlem kr 250
  Delta begge dager:
  Fullpris kr 4000, medlem/abonnent kr 3000, student kr 700, student abonnent/medlem kr 400

  TID
  Registrering fra kl 9.00. Avsluttes kl 16.00.

  STED
  Konferansene holdes hos Klif, Strømsveien 96 på Helsfyr i Oslo

  ADKOMST
  - T-banens linjer 1, 2, 3, 4 fra sentrum mot øst, ca. 10 min reisetid, alle baner går hvert 15. minutt. Husk å kjøpe billett på automat før du kommer til plattformen, billetten må valideres på automat.
  - Flybussen fra Gardermoen (SAS) kl. 00, 20 og 40 minutter over hver time til Helsfyr. Fra Helsfyr til Gardermoen kl. 00, 20 og 40 minutter over hver time. For å komme til holdeplass fra Klif, gå gjennom T-banestasjon og ut på andre siden av veien. Kjøp av t/r-billett lønner seg, kjøpes av sjåføren.
  Parkering er vanskelig i området.


  PROGRAM
  Tema 1: Hvorfor fikk vi ei svarteliste?

  Artsdatabanken:
  Den gode intensjonen. Hvorfor ble risikovurdering igangsatt.
  Det konkrete arbeidet. Hvordan har arbeidet blitt gjennomført? Sammensetning av ekspertgruppa for karplanter. Hvilket arbeid har gått forut for risikovurderingene.

  Kristin Thorsrud Teien, Avdeling for naturforvaltning, Miljøverndepartementet:
  Endret naturmangfold. Hvorfor er tiltak for å begrense noen fremmede arter nødvendige? Bakgrunnen for Svartelista. Hvorfor er Svartelista viktig for forvaltningen?

  Tema 2: Hvordan kom man fram til svartelista?

  Reidar Elven, Naturhistorisk museum, UiO:
  Kriteriesettet/ modellen, prosessen fra belegg i herbarieark til spredningsfare, hva er funnet i norsk natur. Kriterier for plassering i økologisk risikogruppe.

  Tema 3: Hva er den praktiske konsekvensen av svartelista?

  Esten Ødegaard, Direktoratet for naturforvaltning:
  Forvaltning: lover, forskrifter, handlingsplaner, bekjempelsesprogrammer.
  Hva kommer og hvordan ønsker DN å samarbeide med grøntanleggssektoren?

  Tema 4: Hvilke utfordringer gir svartelista oss i grøntanleggssektoren?

  Per Anker Pedersen, Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB:
  Utfordringer for grøntanleggssektoren. Plantevalg, utvalgsarbeid, hvordan kan forskriften til naturmangfoldloven påvirke bransjen over tid?

  Henrik Stigen, Grindaker:
  Generelle utfordringer ved plantebruk, og hvordan kan vi møte nye krav og utfordringer?

  Christian Steel, daglig leder i SABIMA:
  Grøntanleggssektorens plantebruk; sett fra en biologs synspunkt.

  Tema 5: Nye løsninger som bevisstheten omkring arbeidet med fremmede arter har ført til?

  Dagmar Hagen, NINA:
  «Stedegne arter og naturlige økologiske prosesser som ressurser i praktisk landskapsarbeid – et bidrag fra fagfeltet restaureringsøkologi»

  Rainer Stange, Dronninga landskap, Professor på institutt for Urbanisme og landskap, AHO:
  NORSKE PARKER - komposisjoner basert på hjemlig, historiefortellende vegetasjon.

  ----------------------

  ARRANGØRER:
  FAGUS v/ Hege Abrahamsen, hege.abrahamsen@fagus.no, 941 43 210
  NLA v/ Marit Hovi, post@landskapsarkitektur.no , 23 33 24 60  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape