Du er her: Forsiden 25.10 FAGUS høstkonferanse "Den grønne, sunne by"
Finn din landskapsarkitekt

FAGUS høstkonferanse «Den grønne sunne by»

25. okt kl 09.30 - 25. okt kl 16.00

gulrøtter
Info med priser
Påmeldingsskjema 
Program 24.10 Svartelistekonferanse, m/veibeskrivelse
Program 25.10 FAGUS konferanse "Den grønne, sunne by"

Et skifte er i ferd å skje med måten vi planlegger og forholder oss til omgivelsene på. Det grønne er ikke lenger bare «pynten» i våre omgivelser, men en vital del av byenes infrastruktur, med essensielle funksjoner for byen og menneskene der. Det overgripende spørsmålet på konferansen blir: Hvordan kan vi gjøre framtiden sunnere i en stadig mer urbanisert verden?

PROGRAM
Lars Kjerulf Petersen, Århus Universitet:

Bynaturen og livskvalitet. Lars Kjerulf Petersen er sosiolog og vil presentere ny tverrfaglig forskning om hvilken betydning byens grønne områder har i menneskers liv.

Arne Sæbø, Bioforsk:
Vegetasjon i urbane arealer: flere og større nytteverdier. En introduksjon til begrepet økosystemtjenester og hvilken betydning disse har for våre urbane liv.

Merete Kvidal, Trondheim Kommune:
Merete Kvidal er prosjektleder for Torvet i Trondheim, et revitaliseringsprosjekt helt utenom det vanlige. Opprustningen av Torvet vil bidra til en mer bærekraftig byutvikling, med en overordnet humanistisk vinkling.

Tim Delshammar, SLU, Alnarp:
Stadsodling som trussel og möjlighet i tätare städer. Tim Delshammar forsker på medvirkningsprosesser og bærekraftig byutvikling, med dyrking som et viktig omdreiningspunkt. Dyrking har både berikende og nyttige aspekter, men kan dette kombineres med intensjonen om den tette byen? Hvordan kan kommunene forholde seg til private initiativer til dyrking på offentlig mark.

Hege Abrahamsen, FAGUS:
Klimagassutslipp.no er et verktøy for å beregne klimaeffekten av ulik materialbruk, utforming og drift av grøntanlegg. FAGUS har vært med på å utvikle Klimagassutslipp.no, og du får et innblikk i hvordan beslutninger om tomtevalg, materialbruk og skjøtsel påvirker klimagassutslippet (og CO2 binding) til et grøntanlegg fra det blir bygget og 60 år framover. 

Harpa Stefansdottir, PhD-student, Institutt for landskapsplanlegging, UMB:
Sykkelbruk - har omgivelsene betydning? Sykling sparer både miljøet og gir helsegevinst. Hvilken rolle spiller kvaliteten på omgivelsene på lysten til å sykle?

Ilir Hasani, Team Jijo, København:
Parkour som idrett og livsstil – planlegging av område for parkour på Furuset. Ilir Hasani er en lidenskapelig parkour-utøver og vil fortelle siste nytt om en idrett som er på rask fremmarsj. Han er aktiv i parkourmiljøet i København, og har vært konsulent i byggingen av flere anlegg.

Arrangør:
FAGUS v/Hege Abrahamsen, e-post: hege.abrahamsen@fagus.no tlf: 94 14 32 10

 Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape