Du er her: Forsiden Fagus vinterkonferanse
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Fagus vinterkonferanse

  14. feb kl 09.30 - 14. feb kl 16.00

  Planter – nytt og nyttig
  Planter er viktige i alle grøntanlegg. Fortetting med nedbygging og alt flere steinlagte plasser og torg, svartelisteproblematikk, klimaendringer, sjukdommer og skadedyr, kan det lede til nye muligheter, ny bevissthet og en annen estetikk? Vegetasjon er viktig og vesentlig, og kunnskap om planter trenger alle; forvaltere, planleggere og entreprenører.

  Corinna Clewing, Institutt for landskapsplanlegging, UMB: Estetikk i endring: nye opplevelser og oppgaver i dagens grøntanlegg. - Bruk av vegetasjon i urban sammenheng kan gi mange flere sanselige og visuelle opplevelser enn dagens grøntanlegg byr på. Nye behov og rammebetingelser samt økende fokus på plantenes funksjon og nytte vil føre til at vi må revurdere gjeldende estetiske premisser for forming med vegetasjon. Hvordan vil vi at grøntanleggene skal se ut? Kan nyere trender innen plantebruk gi inspirasjon?

  Per Anker Pedersen, Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB: Klimaendringer gir utfordringer ved plantevalg. Kritiske punkter. - Hvilke betydning har klimaendringene for plantevalget og hvilke typer skader kan forventes?

  Inge Fredriksen, Tromøy Planteskole: 20 år med utprøving av norske naturplanter.
  Stikking på slutten av 80-tallet av noen einere fra ytterste skjærgård viste etter hvert at de hadde gode kvaliteter. I dag produserer vi mange forskjellige norske naturplanter som gras, stauder, busker og småtrær. Hva skal vi velge? Når må vi bestille?

  Torunn Hovland Ljone, Ljono Stauder: Ein breiare marknad for norske naturplanter?
  - Produksjon av fleirårige urter frå norsk natur for ulike bruksområde: Revegetering etter inngrep i samband med utbygging, ulike vegetasjonstypar. Våtmarksplanter til reinse/fangdam. Planter til regnbed. Etablering av undervegetasjon i skogsmark, kantsoner.

  Eva Vike, Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB: Prydgras. Resultater fra en utprøving av prydgras på Ås. - Presentasjon av foreløpige resultater fra en utprøving av 35 prydgrasslag innen slektene Calamagrostis, Carex, Molinia, Miscanthus, Hakonechloa, Panicum, Sesleria, Stipa og Spartina. Utprøvingen startet i 2009 som en del av prosjektet Planter for norsk klima. Eksempler fra bruk i ulike anlegg blir også i noen grad trukket inn.

  Palle Kristoffersen eller Oliver Bühler, Skov & Landskab: 18 anbefalte gate- og veitrær.
  - Planteskoler, forvaltere og entreprenører i Danmark har gått sammen med Skov & Landskab for å anbefale et basissortiment av trær. Ideen er å sikre at det, innenfor et mindre utvalg gode arter og sorter, produseres store antall vei- og gatetrær. Hvorfor er dette arbeidet gjennomført, og hvilke arter og sorter er valgt ut?

  Tore Aakerholt, Aakerholt, Steen & Lund: Kvalitetssikring av planter. - Kontroll ved mottak; depot på anlegg; planting; oppfølging i etableringsperiode.

  Renate Nyrud, E-plant Norge AL: Beskrivelse/bestilling av planter. - Hvordan sikre at du får den kvaliteten du egentlig vil ha til anlegget?

  Priser: abonnenter kr 1950; studentabonnenter kr 300; andre kr 2400; studenter kr 500.
  14. februar 2013, kl 0930 – 1600
  Påmeldingsfrist: 6. februar. Påmeldingsskjema.
  Sted: Klif konferansesenter, Strømsveien 96, Helsfyr i Oslo


  Arrangør: FAGUS
  Tlf: 94 14 32 10
  www.fagus.no
  hege.abrahamsen@fagus.no  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape