Du er her: Forsiden Trondheim: Overtakelse av anlegg
Finn din landskapsarkitekt

Kurs i overtakelse av anlegg, Trondheim

02. okt kl 14.00 - 16. okt kl 16.00

FAGUS arrangerer kurs i Trondheim 2. oktober, i Oslo 10. oktober og i Stavanger 16. oktober kl 1300-1600. 

image003

Kurset består av en forelesning innendørs og en befaring i felt, for beste "hands on" tilnærming til problemstillingene. Eier, planlegger, entreprenør – alle trenger kunnskap om dette.Kursleder Trygve Sundt har lang fartstid som landskapsarkitekt og kan gi gode råd.

Kursavgift kr 800. Begrenset antall deltakere.

Leverer entreprenørene det man kan forvente, eller er det grunn til å reklamere? Slike avveininger vil få store økonomiske konsekvenser for videre drift av anlegget. Gjennomføringen av et byggeprosjekt, med de ulike fasene, er definert i norsk standard.

Overtakelsen har en formell side styrt av avtaledokumenter og formelle forhold. Dessuten en praktisk side ved at en kontrollerer at anlegget har den bestemte innhold og kvalitet slik beskrevet, tegnet og avtalt før og i byggeperioden.

Et grøntanlegg er normalt ikke ferdig ved overtagelse. Garantier for grøntanlegg er som oftest knyttet til en avtale om skjøtsel, til dels over lang tid. Uansett er det regler, primært fastsatt i Plan- og bygningsloven med forskrifter som gjelder.

Primært skal entreprenøren sørge for at beskrevet kvalitet leveres. Byggherren eller dennes representant må deretter kontrollere at dette er tilfelle. Dersom det er feil eller mangler i anlegget skal det settes opp en mangelliste som undertegnes av begge parter. Det foreligger mangler dersom kontraktsarbeidet ved overtakelsen ikke er i den stand byggherren har krav på etter kontrakten, og dette skyldes forhold entreprenøren svarer for.

For påmelding og mer informasjon om de forskjellige kursdagene, se disse sidene:
Trondheim 2.10

Oslo 10.10

Stavanger 16.10Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape