Du er her: Forsiden Folkehelsekonferansen 2013
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Folkehelsekonferansen 2013

  03. okt kl 09.00 - 04. okt kl 13.38

  Folkehelsekonferansen 2013 - Sosiale ulikheter blant barn og unge.

  Tid: 3. og 4. oktober 2013.
  Tema: Sosiale ulikheter blant barn og unge – inkludering og deltakelse.
  Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgt. 30, Oslo
  De siste detaljene i programmet er i ferd med å falle på plass, og vi legger med dette ut det oppdaterte programmet.
  Early Bird påmeldingsfrist: 30. juni.

  Formål: De sosiale ulikheter blant barn og unge i Norge kan forhindre inkludering og deltakelse på flere viktige arenaer i barn og unges liv. Målet med årets folkehelsekonferanse er  kunnskap og erfaring i å forebygge og utjevne sosiale ulikheter blant barn og unge og tilrettelegge for inkludering og deltakelse.

  Målgruppe:
  Politikere, rådmenn, rådgivere, planleggere, folkehelsekoordinatorer, helsepersonell samt ansatte i sentralforvaltningen; forskere, lærere på alle nivåer, studenter fra høyskoler og universiteter, medarbeidere i frivillige organisasjoner og alle andre med interesse for barn og unges levekår.

  Fjorårets folkehelsekonferanse er regnet som et tideverv i folkehelsearbeidet, og hadde flere deltakere enn noen annen folkehelsekonferanse. Endelig kan Folkehelseforeningen og Sunne Kommuner legge fram programmet for 2013-konferansen, som bør bli like spennende.

  Medarrangører i årets konferanse er: Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Kommunenes Sentralforbund.   

  Oppdatert program for Folkehelsekonferansen 2013: folkehelsekonferansen-120613-endI.pdf

  Praktiske opplysninger: praktiskeopplysningerffolkehelsekonferansen2013Vi.pdf
  Invitasjon til utstillere: 337Utstillerinvitasjon.pdf
  Instruksjoner om abstracts om tiltak: 340abstracttiltakinstruksjon2013.pdf
  Instruksjon om abstracts om forskning: 339abstractforskninginstruksjon2013.pdf

  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape