Du er her: Forsiden Arrangementer KOMMUNER FYLKESKOMMUNER Seminar om grønne tak II
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Seminar om grønne tak II

  04. des kl 10.00 - 04. des kl 16.00

  Last ned PROGRAMMET her

  Arrangør: Oslo og Bærum kommuner sammen med klimatilpasningsnettverket i programmet fra MD Framtidens byer.

  Tid: Tirsdag 4. desember 2012, kl 10.00-16.00

  Sted: IT-Fornebus auditorium på Fornebu. Adresse: Martin Linges vei 25, Fornebu, Bærum 

  For nærmere beskrivelse på hvordan du kommer frem dit, klikk her.

  Hensikt: Skape økt interesse og kunnskap om grønne tak i Norge. Dette skal gjøres ved å spre kunnskapen om analyser og eksempler fra Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. Det er særlig tilrådinger når det gjelder norske forhold som vil bli presentert.

  Målgruppe: Seminaret arrangeres primært for Framtidens byers klimatilpasningsnettverk, bedre bymiljø, energi i bygg, pilotprosjekter i bymiljøer, men er også åpent for andre interesserte som for eksempel NAML (norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører), byggenæringsorganisasjoner, produsenter av systemer for grønne tak, arkitekter, landskapsarkitekter.

  Seminaret er gratis, men krever påmelding! Påmelding her, innen mandag 26.11 

  Spørsmål om seminaret kan rettes til: 
  pedro.ardila@baerum.kommune.no  
  einar.flaa@bym.oslo.kommune.no
  Gry Backe
  seniorrådgiver
  Analyse og utredning
  DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB
  Gry.Backe@dsb.no
  T 33 41 27 23
  M 47 46 75 82
  www.klimatilpasning.no

  Fagkoordinator klimatilpasning Framtidens byer; www.framtidensbyer.no  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape