Du er her: Forsiden Byrom & utearealer
Finn din landskapsarkitekt

Byrom & utearealer, 16. juni

16. jun kl 09.30 - 16. jun kl 17.30

Byrom_banner2
Foto: Bjørbekk & Lindheim

Konferanse om å satse på byens uterom som strategi for å skape det gode liv i byen. 
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
Påmeldingsfrist: 14. juni

Last ned programmet her

Befaringsprogram for Gamlebyen og Bjørvika.

Befaringsprogram for sentrum, parker og byrom.PROGRAM
09.30 Registrering og kaffe
10.00 Velkommen
10.05 KVALITET I UTEROM
        
Betraktninger. Rainer Stange, professor v/Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO), Dronninga landskap as
10.20 KØBENHAVNS KOMMUNE: GRØNNE UTEROM SOM URBANE UTEROM
        
Uterom som egen strategi. Helhetsperspektiv i forhold til aktivitet og helse, dyrkning og ro. 
         Jon Pape, centersjef, Center for Park og Natur, København kommune
11.00 Pause
11.05 GODE STEDER 
        
Lalaland har sett seg om i verden etter gode steder.
         Hvordan ser de ut, og hvordan oppstår de? 
         Fellesnevneren er at de alle er del av byer og steder i sosial, kulturell og økonomisk forandring. 
         Kyrre T. Westengen og Iwan Thomson, Lalaland as
11.30 BYMILJØPRISEN
         Presentasjon av de 5 nominerte byene; Skien, Larvik, Ringebu, Moss og Hamar. 
         Peter Butenschøn, juryformann
         Annonsering av vinneren. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

11.50 Lunsj

13.00 BYROM SOM GIR BYUTVIKLING 
         Forskningsresultat om stadsrum, stadsliv och stadskvalitet 
         Exempel på regional og lokal stadsutveckling og store sentrumsprosjekter. 
         Alexander Ståhle, SpaceScape
13.40 GÅSTRATEGI  
        
En nasjonal strategi for tilrettelegging for gående. 
         Guro Berge, Vegdirektoratet, Statens vegvesen
13.55 Pause
14.10 BY-ROM-BRUKER 
        
Praktiske erfaringer fra medvirkningsprosesser for byrom og utearealer.
         Ved Guro Voss Gabrielsen, ByLab, Norsk Form
14.30 STRATEGISK PLANARBEID. EKSEMPLER FRA OSLO KOMMUNE 
         Kommunedelplan for torg og møteplasser. Prinsipplan for det offentlige rom.
         Blågrønne strukturer; utvikling av attraktive byrom i transformasjonsområder.
         Målfrid Nyrnes, siv.ark. Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
14.50 Avslutning, oppsummering
15.00 Befaringsniste. Avgang befaringer ( fra Litteraturhuset)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.30 - 17.30 BEFARINGER:  Kryss av i påmeldingsskjemaet for hvilken befaring du vil delta på.
Billetter til T-bane og buss dekkes av arrangøren. Dersom du er påmeldt befaring, men likevel ikke skulle ha anledning til å delta, vennligst si fra til arrangøren snarest mulig. Velg mellom:
1. Sentrum, parker og byrom
2. Groruddalen
3. Gamlebyen og Bjørvika

1. SENTRUM, PARKER OG BYROM 
Guide: Yngvar Hegrenes, prosjektleder for Levende Oslo, Oslo kommune
Program:
To av de fem byrommene i Pilestredet Park (2002-03), St. Olavs plass (2010), Schandorffs plass (2010), Johan Nygaardsvolds plass (1995), Karl Johans gate (2005)

2. GRORUDDALEN
Guide: Christer Karlsson, prosjektleder i Bymiljøetaten, Oslo kommune. Utdeling av brosjyre med kart.
OBS: Ca 3 km. Tid: 2-2,5 time, til ca kl. 18.00
Avreise: T-banen fra Nationaltheatret stasjon, linje 5 mot Vestli, til Grorud T-banestasjon
Program:
Grorudparken (ferdig 2012-13), Prestegårdshagen (2011), Leirfossen (2011), Hølaløkka (2004), turvei på bordgang langs Fossumbekken (2011), Furuset kulturpark (2009).
Retur: T-banen fra Furuset stasjon til sentrum. 

3. GAMLEBYEN OG BJØRVIKA
Guide: Rainer Stange, Dronninga landskap/Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO)
Program:
Middelalderparken (2000), skateanlegg i St. Halvards gate 1 B, pocketpark i Munkegata, Annette Thommessens plass (2010), gangbru over sporområdet (2011), Dronning Eufemias gate (2012), Operataket (2006), A11-Sukkerbiten - et temporært byrom på utstikkeren (2010-?).

NB: Med forbehold om endringer i programmet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrangør: Miljøverndepartementet (MD) i samarbeid med Norske landskapsarkitekters forening (NLA)

Kontaktpersoner:
MD v/ Ellen Husaas, tlf 22 24 59 35, ehu@md.dep.no
NLA v/ Marit Hovi, tlf 23 33 24 60, post@landskapsarkitektur.no  Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape