Du er her: Forsiden Debattmøte: Boligpolitikk
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Debattmøte om boligpolitikk

  29. okt kl 17.00 - 29. okt kl 19.00

  cityscape_KayArneKirkebø
  Cityscape. Kunstner: Kay Arne Kirkebø

  Last ned invitasjonen til møtet
  Les mer på OAFs nettside

  Trenger vi nasjonale krav til boligkvalitet?
  Vil du påvirke regjeringens politikk? Bidra til boligmeldingen!

  I sommer kom Norges første stortingsmelding som samler bygningspolitikken i et dokument: Gode bygg for eit betre samfunn - Ein framtidsretta bygningspolitikk (Stortingsmelding 28 (2011-2012), populært kalt ”Byggemeldingen”).

  Selv om boliger står for den største andelen av Norges bygningsmasse, er boligpolitikken bare en underordnet del av “Byggemeldingen”. Det til tross for at vi står midt i en boligkrise og at de nye boligene som bygges er i følge kritikerne alt for få, alt for små, alt for dårlige og alt for dyre. Vi står i fare for at markedet nå bygger boligområder med for lav standard, noe som vil føre til behov for ny byfornyelse om noen tiår.

  Nå jobber Kommunal- og regionaldepartementet med en ny boligpolitikk. Vil de denne gang innarbeide minstestandarder for bokvalitet og utomhusarealer?

  I panelet:
   Dag-Henrik Sandbakken, statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet
   Henriette Salvesen, sivilarkitekt MNAL og partner i  DivA Arkitekter
   Jon Guttu, arkitekt Ph. D. og forsker i NIBR
   Anne-Karine Halvorsen Thoren, landskapsarkitekt MNLA og professor ved UMB
   Daniel K. Siraj, jurist og direktør for OBOS Nye Hjem
   
  Velkommen v: Erik Collett, styreleder i OAF
  Ordstyrer: Ellen Haukås, arkitekt og partner i Planke AS

  Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, kl. 17.00 -

  Gratis og åpent for alle!
  Enkel servering! 

  Arrangør: Oslo arkitektforening (OAF) i samarbeid med Byboligaksjonen

  ----
  Les høringsuttalelsen fra FAGUS' organisasjoner her  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape