Du er her: Forsiden Nettverket blågrønne byer - Nordisk Samling 30. januar
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Nettverket blågrønne byer - Nordisk Samling 30. januar

  30. jan kl 09.00 - 30. jan kl 17.00

  For mer info, klikk her.  

  Nettverket blågrønne byer ønsker å invitere til samling i Oslo 30. januar 2012.
  Til møtet er alle medlemmer, nordiske venner, og andre interesserte hjertelig velkommen.
   
  For å gi inspirasjon til Bgbs videre arbeid vil vi få presentert to "suksesshistorier" fra Europa.
   
  Vi får besøk av Wolfgang Grosse, fra Die Grüne Stadt stiftelsen i Tyskland. Die Grüne Stadt har hatt stor gjennomslagskraft i tyske byer, hvor de har jobbet for parker og mer vegetasjon i byrom. og Grosse vil dele med oss erfaringer i hvordan gode ideer på grasrotnivå blir til reelle prosjekter. www.die-gruene-stadt.de
   
  Vi får også besøk av Antje Backhaus, fra danske Vand i Byer. Vand i byer er et partnerskap mellom offentlig og privat som angriper utfordringene ved bedre klimatilpassede byer, og initierer forskning, studieturer og prosjekter. De kommer for å dele deres erfaringer om sin organisasjon. www.vandibyer.dk
   
  Som et innspill til hvordan dele kunnskap om blågrønne løsninger, vil Bent Braskerud holde et innlegg om blågrønn wikiløsning, og se på de mulighetene vi har der.
   
  Mellom innleggene vil det være workshops. Resultatet vil styret  og andre  ta med seg og jobbe videre med.
   
  Program:
  09.30 Oppmøte og registrering
  09.45 Velkommen v/BgB
  10.00 Green Cities Tyskland v/Wolfgang Grosse
  11:30 Lunsj
  12:00 Vand i Byer
  12:30 Workshop
  14:00 Blågrønn wikiløsning
  14:30 Gruppearbeid
  15:15 Oppsummering
  15:30 Slutt

  Sted: Næringslivets hus. Middelthunsgt. 27, Majorstua, Oslo.
  Tidspunkt 09.30 – 15.30
  Påmelding på nettstedet, eller til nettverkbgb@gmail.com.
  Arrangementet koster 150,- per pers.
  For mer informasjon: Karl-Magnus Forberg, mobil 415 52 027.


     Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape