Du er her: Forsiden Arrangementer NLA FAGDAG/ÅRSMØTE HØSTK/KU NLA ÅRSMØTER NLA årsmøte 2014
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  NLA årsmøte 2014

  29. mar kl 09.00 - 29. mar kl 15.00

  STED: Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo
  TID: Lørdag 29. mars kl 09:30 - 15:00
  Overnatting:
  Grand Hotel, Karl Johans gate 31

  FULLMAKTER: 
  Skriv ut fullmaktskjema; WORD eller PDF og lever til lokalavdelingsrepresentanten på det lokale årsmøtet, eller send som epost til representanten, med kopi til NLA på post@landskapsarkitektur.no.   
  Medlemmer som deltar på fagdagen, men ikke kan delta på årsmøtet, kan levere signert fullmakt i løpet av fagdagen til Marit Hovi, Mona Vestli eller Astrid Kjølen. 
  Lokalavdelingsrepresentantene bes levere fullmakter i årsmøtelokalet fra kl. 08.30-09.00.

  LUNSJ kl 12.30-13.30: 
  Lunsj inngår i dagpakke som dekkes av NLA sentralt for alle deltakere på årsmøtet. Vi må vite nøyaktig antall deltakere. Husk å opplyse om matintoleranse.

  SAKLISTE:  Årsmøtesakene 2014 sak 1-14 (samlet 24 sider). 
  Sak 1 Konstituering av årsmøtet og valg av ordstyrer, tellekorps, redigeringsgruppe og referenter
  Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Sak 3 Godkjenning av fullmakter
  Sak 4 Presentasjon av nye medlemmer i 2013

  Sak 5 Styrets årsmelding for 2013
  Sak 6 Årsmeldinger fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter
  Representanter:
  Internasjonal delegat til IFLA og IFLA Europe - Arkitekturmuseet - Europa Nostra Norge
  - Rådet for byarkitektur i Oslo - Arkitektur N, landskapsmedarbeidere - Arkitektnytts landskapsmedarbeider
  Komiteer, nemnder og utvalg:
  Medlemskapsnemnda - Utdanningskomiteen - Konkurransenemnda - Komiteen for etikk og tvister m/skjema for saksregistrering - Kontrollkomiteen (rapport for 2013)
  Lokavdelingene:
  Oslo/Akershus - Østfold - Hedmark/Oppland - Buskerud - Vestfold - Telemark - Agder - Rogaland - Hordaland - Sogn og Fjordane - Møre og Romsdal - Trøndelag - Nordland - Troms - Finnmark - Terra Forma, forening for landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudentene ved ILP/NMBU

  Sak 7 Regnskap for 2013
  - Resultatregnskap for 2013 m/noter og balanse sendes medlemmene og legges fram på årsmøtet
  - Årsberetning 2013 - Revisors beretning for 2013
  Sak 8 Organisering av Norges landskapsarkitekter i framtida. Sluttrapportene finner du her
  Sak 9 Reglement for uravstemning
  Sak 10 Endring av vedtektene § 2.1 Ordinære medlemmer - 2. gangs behandling
  Sak 11 NLA strategi 2014-2015
  Sak 12 Budsjett for 2014 m/handlingsplan og ramme for 2015.
  - Budsjett sendes medlemmene og legges fram i årsmøtet.
  Sak 13 Valg 2014
  Sak 14 Fagdag/årsmøte 2015. Høstkonferanse 2015

  -----------------------------------------------
  Årsmøtet
  er foreningens generalforsamling og er åpen for alle NLAs medlemmer. Alle ordinære medlemmer har stemmerett. Se vedtektene pkt 3.1 om Årsmøtet

  FULLMAKTER
  Hver lokalavdeling skal være representert på årsmøtet med en delegat. Delegaten kan ha med skriftlige fullmakter fra de av lokalavdelingens medlemmer som ikke kan være til stede på årsmøtet. Fullmakt kan sendes på e-post til lokalavdelingens utsending, som tar med utskrift til årsmøtet.
  Fullmakter skal leveres NLAs sekretariat for registrering og opptelling, enten i løpet av fagdagen 28. mars eller før årsmøtets start, kl 08.30-09.00.
  Andre stemmeberettigede medlemmer på årsmøtet kan disponere to fullmakter hver.
  Last ned fullmaktskjema

  UTGIFTSDEKNING: For årsmøtedelegatene/lokalavdelingsrepresentantene gjelder egne regler for utgiftsdekning for reise og overnatting i fb med årsmøtet. Ta kontakt med daglig leder for mer informasjon.

  Ansvarlig arrangør:
  Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
  Josefines gt. 34
  0351 Oslo

  Kontakt: Daglig leder Marit Hovi
  T: 23 33 24 60, 918 53 106
  E: post@landskapsarkitektur.no  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape