Du er her: Forsiden Arrangementer NLA FAGDAG/ÅRSMØTE HØSTK/KU NLA ÅRSMØTER NLA årsmøte 2012
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  NLA årsmøte 2012

  24. mar kl 09.30 - 24. mar kl 14.00

  STED: Quality Strand Hotel, Gjøvik
  TID: Lørdag 24. mars kl 09.30 - 13.00
  LUNSJ: Kl 13.00 - 14.00. Lunsj inngår i dagpakke som dekkes av NLA sentralt for alle deltakere på årsmøtet. Vi må vite nøyaktig antall deltakere. Husk å opplyse om matintoleranse.

  Årsmøtet er foreningens generalforsamling og er åpen for alle NLAs medlemmer. Alle ordinære medlemmer har stemmerett. Se vedtektene pkt 3.1 om Årsmøtet

  FULLMAKTER
  Hver lokalavdeling skal være representert på årsmøtet med en delegat. Delegaten kan ha med skriftlige fullmakter fra de av lokalavdelingens medlemmer som ikke kan være til stede på årsmøtet. Fullmakt kan sendes på e-post til lokalavdelingens utsending, som tar med utskrift til årsmøtet.
  Alle fullmakter skal leveres NLAs sekretariat for registrering og opptelling, enten i løpet av fagdagen 23. mars eller før årsmøtets start, kl 9.00-9.15.
  Andre stemmeberettigede medlemmer på årsmøtet kan disponere to fullmakter hver.
  Last ned fullmaktskjema her

  UTGIFTSDEKNING: For årsmøtedelegatene/lokalavdelingsrepresentantene gjelder egne regler for utgiftsdekning for reise og overnatting i fb med årsmøtet. Ta kontakt med daglig leder for mer informasjon.

  SAKLISTE:
  Samledokument årsmøtesaker 2012: Sak 1-16  (24 sider), med unntak av sak 15 Valg

  Sakene enkeltvis:
  Sak 1 Konstituering av årsmøtet og valg av ordstyrer, tellekorps, redigeringsgruppe og referenter
  Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Sak 3 Godkjenning av fullmakter
  Sak 4 Presentasjon av nye medlemmer i 2011
  Sak 5 Styrets årsmelding for 2011
  Sak 6 Årsmeldinger fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter
  Representanter:
  - Internasjonal delegat til IFLA og IFLA European Region
  - Arkitekturmuseet
  - Rådet for byarkitektur i Oslo
  - Arkitektur N, landskapsmedarbeidere
  Komiteer, nemnder og utvalg:
  - Medlemskapsnemnda
  - Utdanningskomiteen
  - Konkurransenemnda
  - Komiteen for etikk og tvister m/skjema for saksregistrering
  - Kontrollkomiteen (rapport for 2011)
  Lokavdelingene:
  - Oslo/Akershus
  - Østfold
  - Hedmark/Oppland
  - Buskerud
  - Vestfold
  - Telemark
  - Agder
  - Rogaland
  - Hordaland
  - Sogn og Fjordane
  - Møre og Romsdal
  - Trøndelag
  - Nordland
  - Troms
  - Finnmark
  - Terra Forma  (Landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudentene ved ILP/UMB)
  Sak 7 Regnskap for 2011
  - Resultatregnskap for 2011 m/noter og balanse: sendes medlemmene og legges fram på årsmøtet
  - Årsberetning 2011
  - Uttalelse fra ledelsen 2011
  - Revisors beretning for 2011
  Sak 8 Spørreundersøkelse om fagtidsskriftene
  Sak 9 Endring av vedtektene § 2.7.2 Medlemskapets opphør
  Sak 10 Endring av vedtektene § 3.2.1 Styrets sammensetning
  Sak 11 Endring av vedtektene § 3.1.7 Fullmakter
  Sak 12 Endring av vedtektene § 2.3 Æresmedlemmer
  Sak 13 Strategi- og arbeidsplan (handlingsplan) for 2012 med ramme for 2013
  Sak 14 Budsjett for 2012 og rammebudsjett for 2013*
  Sak 15 Valg
  Sak 16 Årsmøte 2013. Høstkonferanse 2013

  *Sak 14: Forslag til detaljert budsjett for 2012 og rammebudsjett for 2013 framgår av egne tabeller/oppsett som sendes medlemmene og lokalavdelingene og legges frem på årsmøtet.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ansvarlig arrangør:

  Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
  Josefines gt. 34
  0351 Oslo

  Kontakt: Marit Hovi, daglig leder
  T: 23 33 24 60, 918 53 106
  E: post@landskapsarkitektur.no  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape