Du er her: Forsiden Arrangementer NLA FAGDAG/ÅRSMØTE HØSTK/KU NLA ÅRSMØTER NLA årsmøte 2013
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  NLAs årsmøte 2013

  06. apr kl 08.30 - 06. apr kl 13.30

  STED: Clarion Hotel Ernst, Rådhusg. 2, Kristiansand
  TID: Lørdag 6. april kl 09:00 - 13:30

  Fullmakter: 
  Medlemmer som deltar på fagdagen, men ikke kan delta på årsmøtet, kan levere signert fullmakt i løpet av fagdagen til Marit Hovi, Mona Vestli eller Astrid Kjølen. 
  Lokalavdelingsrepresentantene bes levere fullmakter i årsmøtelokalet fra kl. 08.30-09.00. Skriv ut fullmaktskjema og lever inn på det lokale årsmøtet til delegaten.   

  LUNSJ: Lunsj inngår i dagpakke som dekkes av NLA sentralt for alle deltakere på årsmøtet. Vi må vite nøyaktig antall deltakere. Husk å opplyse om matintoleranse.

  SAKLISTE:
  Dokument med årsmøtesakene samlet, sak 1 - 17.
  Vedlegg: Handlingsplan 2013 

  Sakene enkeltvis:
  Sak 1 Konstituering av årsmøtet og valg av ordstyrer, tellekorps, redigeringsgruppe og referenter
  Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Sak 3 Godkjenning av fullmakter
  Sak 4 Presentasjon av nye medlemmer i 2012

  Sak 5 Styrets årsmelding for 2012

  Sak 6 Årsmeldinger fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter
  Representanter:
  Internasjonal delegat til IFLA og IFLA Europe - Arkitekturmuseet - Europa Nostra Norge
  - Rådet for byarkitektur i Oslo - Arkitektur N, landskapsmedarbeidere - Arkitektnytts landskapsmedarbeider

  Komiteer, nemnder og utvalg:
  Medlemskapsnemnda - Utdanningskomiteen - Konkurransenemnda - Komiteen for etikk og tvister
   m/skjema for saksregistrering - Kontrollkomiteen (rapport for 2012)

  Lokavdelingene:

  Oslo/Akershus - Østfold - Hedmark/Oppland - Buskerud - Vestfold - Telemark - Agder - Rogaland - Hordaland - Sogn og Fjordane - Møre og Romsdal - Trøndelag - Nordland - Troms - Finnmark - Terra Forma  (Landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudentene ved ILP/UMB)

  Sak 7 Regnskap for 2012
  - Resultatregnskap for 2012 m/noter og balanse sendes medlemmene og legges fram på årsmøtet
  - Årsberetning 2012 - Revisors beretning for 2012

  Sak 8 Endring av vedtektene § 2.7.2 Medlemskapets opphør - 2. gangs behandling
  Sak 9 Endring av vedtektene § 3.2.1 Styrets sammensetning - 2. gangs behandling
  Sak 10 Endring av vedtektene § 2.1 Ordinære medlemmer - 1. gangs behandling
  Sak 11 Endring av vedtektene § 3.1 Årsmøte - 1. gangs behandling
  Sak 12 NLA strategi 2013 - 2014
  Sak 13 NLA i framtiden
  Sak 14 Styrets godtgjørelse
  Sak 15 Budsjett for 2013 m/handlingsplan og ramme for 2014
  Sak 15 Vedlegg 2: Handlingsplan 2013
  Sak 16 Valg
  Sak 17 Årsmøte 2014. Høstkonferanse 2014

  -----------------------------------------------
  Årsmøtet
  er foreningens generalforsamling og er åpen for alle NLAs medlemmer. Alle ordinære medlemmer har stemmerett. Se vedtektene pkt 3.1 om Årsmøtet

  FULLMAKTER
  Hver lokalavdeling skal være representert på årsmøtet med en delegat. Delegaten kan ha med skriftlige fullmakter fra de av lokalavdelingens medlemmer som ikke kan være til stede på årsmøtet. Fullmakt kan sendes på e-post til lokalavdelingens utsending, som tar med utskrift til årsmøtet.
  Fullmakter skal leveres NLAs sekretariat for registrering og opptelling, enten i løpet av fagdagen 5. april eller før årsmøtets start, kl 08.30-09.00.
  Andre stemmeberettigede medlemmer på årsmøtet kan disponere to fullmakter hver.
  Last ned fullmaktskjema

  UTGIFTSDEKNING: For årsmøtedelegatene/lokalavdelingsrepresentantene gjelder egne regler for utgiftsdekning for reise og overnatting i fb med årsmøtet. Ta kontakt med daglig leder for mer informasjon.

  Ansvarlig arrangør:
  Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
  Josefines gt. 34
  0351 Oslo

  Kontakt: Daglig leder Marit Hovi
  T: 23 33 24 60, 918 53 106
  E: post@landskapsarkitektur.no  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape