Du er her: Forsiden Arrangementer NLA kurs - debatt Kurs ny PBL Oslo 22.11
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Kurs ny PBL Oslo 22.11.2011

  22. nov kl 09.00 - 22. nov kl 16.00

  Professor August E. Røsnes: Røsnes underviser til daglig på Institutt for landskapsplanlegging (ILP), seksjon by- og regionplanlegging ved UMB i byplanlegging, planlegging og prosjektgjennomføring. Hans kompetanseområder er fysisk planlegging innen arkitektur/landskapsarkitektur, juridiske fag, økonomi og teknologi. Øvrige arbeidsområder er byplanlegging og plansystemer.

  Grete Underhaug og Karin Sivertstøl arbeider i Vestfjorden byggtilsyn, som er interkommunalt samarbeid mellom Asker, Bærum, Hurum, Lier og Røyken kommuner. De gjennomfører tilsyn med byggesaker for bygningsmyndighetene. Deres kompetanseområder er plan- og bygningsloven, styringssystemer og byggeteknikk.

  PROGRAM

  09:30-10:00 Fremmøte, registrering
  DEL 1 - PLAN v/August Røsnes
  10:00-10:45 Nye plantyper, utredningskrav og bindinger
  10:45-11:30 Arealformål, hensynssoner og avtaler
  11:30-11:45 Kaffe-/tepause m/frukt
  11:45-12:30 Prosjektplanlegging, koordinering plan - byggesak. Besvarelse og diskusjon
  12:30-13:15 Lunsj

  DEL 2 - BYGGESAK/-SØKNAD v/ Grete Underhaug og Karin Sivertstøl
  13:15-14:00 Søknadsplikt og ansvarskrav: SAK10, kap. 5, 10 og 12
  14:00-14:45 Tekniske standarder, mål for arealutnyttelse og målekrav: TEK10, kap. 5, 6, 8 og deler av 12 (12.4, 12.16, 12.17 og 12.18). NS 3940, MD T-1459, meldinger fra KRD og MD. 
  14:45-15:00 Kaffe-/tepause
  15:00-15:45 Søknadsprosedyre: Gjennomgang av byggesøknad (evt oppgave). Spørsmål og diskusjon
  15:45-16:00 Spørsmål, avslutning

  LINKER:
  - Statens bygningstekniske etat: Byggeregler
  - Byggeregler på ett sted
  - Forskrift om byggesak
  - Lenke til T-1459 Grad av utnytting
  - Standard Norge: Bestille NS3940

  Sted: OAF-salen, Arkitektenes hus, Josefines gate 34, Oslo

  Priser:
  NLA-medlem kr 2250, ikke medlem kr 2950, arbeidssøkende kr 1250,
  studentmedlem kr 350, student ikke medlem kr 450.
  Betaling: NLA vil sende faktura til adresse i hht påmeldingsskjema.
  Vennligst opplys om evt. ansvarskode/ressursnr/stedskoder i kommentarfeltet.

  Vedr matintoleranse etc: Meld fra om spesielle behov i kommentarfeltet v/påmelding.

  Arrangør/ kontakt:
  - Norske landskapsarkitekters forening (NLA), Josefines gate 34, 0351 Oslo
  - Marit Hovi, daglig leder
  T: 23 33 24 60 - 918 53 106 - post@landskapsarkitektur.no  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape