Du er her: Forsiden Arrangementer NLA kurs - debatt Seminar BIM for alle 8.11
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  BIM for alle, 8.11

  08. nov kl 09.30 - 08. nov kl 16.00

  STROMSO_Lite bilde_590x192
  Ill: Norconsult

  PROGRAM FOR SEMINARET (korr. 28.10.2011)

  Til påmeldingsskjema på SEVUs nettside

  Introduksjonsseminar i BygningsinformasjonsModellering (BIM), spesielt tilrettelagt for målgruppene landskapsarkitekter og planleggere. Alle deltakere skal få ny kunnskap om hvordan BIM kan være til stor nytte for helheten i byggenæringen.

  Det vil bli fokus på sentrale prinsipper for BIM, erfaringer med anvendelse av BIM, krav til leveranser i ulike faser av prosjekter samt utfordringer og muligheter som ligger i BIM i fremtiden.

  Seminaret er en introduksjon til:
  • erfaringsutveksling fra BIM baserte prosjekter
  • nasjonale og internasjonale BIM-relaterte standarder
  • bruk av BIM-manualer og konsepter for spesifikasjonsleveranser
  • hvordan BIM kan brukes i ulike deler av et prosjekt
  • bruk av ulike programvare og hvordan disse kan integreres

  Målgruppen er landskapsarkitekter, arkitekter, ingeniører, entreprenører, byggherrer, eiendomsforvaltere, saksbehandlere innen offentlig og privat virksomhet og andre som jobber med teknisk planlegging av bygg og arealbruk.
  BIM er et av de mest lovende områdene innen utviklingen av alle deler av byggenæringen. BIM representerer en fremtidig teknologiplattform basert på samarbeid av digitale data mellom de ulike aktørene innenfor planlegging, geografiske informasjonssystemer design, konstruksjon og byggeprosess. Det er økende etterspørsel etter BIM-relatert kompetanse i bransjen. Statsbygg, Forsvarsbygg og Helsebygg har allerede krav om BIM-baserte leveranser av prosjekter.

  Utdanning spiller en viktig rolle i denne overgangen. Det er behov for å utdanne neste generasjon av fagfolk, som forstår BIM som en teknologi som støtter samarbeid. Institutt for landskapsplanlegging (ILP) og Institutt for Matematiske realfag og teknologi (IMT) har derfor etablert en felles tverrfaglig samarbeidsplattform: "Digitale UMB".

  Tid og sted:
  8. november 2011, Oslo kongressenter (Folkets Hus), Youngs gate 11, Oslo

  Seminaravgift: Medlemmer NLA kr 2700. Andre kr 3000.
  Rabatt: Medlemmer av NLA og buildingSMART Norge får 10% reduksjon i seminaravgiften.
  Seminaravgiften refunderes ikke ved avmelding etter påmeldingsfristen eller ved manglende fremmøte. Vi tar forbehold om gjennomføring/deltakerbegrensning.

  Påmeldingsfrist: 29. september 2011 - "førstemann til mølla" - fortsatt noen plasser!
  ---
  Faglig ansvarlige:
  - Ramzi Hassan, Institutt for landskapsplanlegging (ILP), UMB
  Tlf 64 96 53 58
  ramzi.hassan@umb.no

  - BuildingSMART Norge sin utdanningskoordinator
  Eilif Hjelseth, ILP og Digital UMB
  Mobil 95 26 61 00
  eilif.hjelseth@umb.no

  Seminaret arrangeres i samarbeid med ”Digitale UMB”, Norske landskapsarkitekters forening (NLA)og buildingSMART Norge.

  Ansvarlig arrangør:
  Senter for etter- og videreutdanning (SEVU)
  Boks 5003, 1432 Ås
  T 64 96 50 05
  sevu@umb.no  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape