Du er her: Forsiden Arrangementer NLA lokalavdelinger Nordland - Troms - Finmark Årsmøte NLA Nordland
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Årsmøte NLA Nordland

  15. mar kl 14.00 - 15. mar kl 00.00


  Innkalling til Årsmøte NLA Nordland
  15.03.13 kl 14.00, Leirfjord kommune, kontorlokalet til LandArk asSaker
  ? Sak: 01/13 Godkjenning av innkalling og saksliste for årsmøtet.
  ? Sak: 02/13 Valg av møteleder, referent og to til å skrive under møteboka.
  ? Sak: 03/13 Godkjenning av regnskap for 2012.
  ? Sak: 04/13 Godkjenning av årsmelding for 2012.
  ? Sak: 05/13 Eventuelt innkomne saker.
  Eventuelle andre saker eller andre forslag til leder av NLA Nordland må sendes innen 01.03.13 til
  Åsfrid Fagervik, landark@landark.  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape