Du er her: Forsiden Arrangementer NLA lokalavdelinger Oslo/ Akershus Oatmeal talk: Byøkologi
Finn din landskapsarkitekt

OAT-meal talk: Byøkologi

02. okt kl 18.00 - 02. okt kl 20.00

BYKOLO~1

Sted: DogA, Hausmannsg. 16, Oslo. Arrangementet er gratis. Grøt kr 50.

Hvordan sikrer vi at også byene har produktive økosystemer? Dagens OATmeal talk tar debatten over en skål grøt.

Hvordan skaper vi et godt urbant nettverk av naturlige habitatkorridorer, som fremmer biologisk mangfold og gir beboerne tilgang til rekreasjonsarealer i naturlige omgivelser? Hvordan lager vi byer der man bruker vegetasjon aktivt, for å kontrollere det urbane mikroklimaet – som stabiliserer vind, temperatur og fuktighet? Hvordan etablerer vi byer som forbedrer det sosiale livet og relasjoner mellom mennesker ved å skape møteplasser og gode nabolag? Hvordan stimulerer vi til byer som støtter en innovativ kultur som får folk til å blomstre og utvikle sitt kreative potensial, og som bruker ny teknologier for å forbedre levekårene? Og hvordan bygger vi byer med rom for å produsere mye av sin egen mat?
Menneskene er avhengig av økosystemtjenestene. Når stadig større deler av landarealene på jorden blir utbygd eller kultivert blir færre økosystemtjenester generert. Dersom jordkloden skal huse alle menneskene her bør også byene og tettstedene være steder med økosystemer.
Arrangementet er for alle der ute som ønsker seg levende, rettferdige, økologiske og økonomisk stabile lokalsamfunn, og for visjonære fagpersoner og aktivister som mener at byen skal være et sted for mennesker og natur.

PROGRAM
Hvordan skaper vi et godt urbant nettverk av naturlige habitatkorridorer, som fremmer biologisk mangfold og gir beboerne tilgang til rekreasjonsarealer i naturlige omgivelser?

Betsey-Marie Eskeland, Landskapsarkitekt i Asplan Viak. Med bakgrunn i masteroppgaven ”Biotopia”-The battle for Diversity”, tar Betsey-Marie Eskeland oss med på en inspirerende byøkologisk reise fra Sandvika til Paris.

Hvordan etablerer vi byer som forbedrer det sosiale livet og relasjoner mellom mennesker ved å skape møteplasser og gode nabolag?

Agnes Lyche Melvær, Prosjektleder Abels Hage, ildsjel og landskapsarkitektstudent
Med erfaringer fra Majobo- og nærmiljøprosjektet Abels hage på John Collets plass i Ullevål hageby lufter Agnes Lyche Melvær temaene grasrotinitiativ, medvirkning og balansen mellom sosiale, kulturelle, økologiske og økonomiske verdier ved etablering av gode møteplasser. ”Vi står overfor en rekke alvorlige, globale miljøproblemer. Hvordan skal vi tro vi kan klare å løse disse om vi ikke klarer å styre nærmiljøet i en retning vi ønsker? Vi vil styrke troen på at det nytter å engasjere seg, at den enkeltes stemme teller!”

Hvordan bygger vi byer med rom for å produsere deler av sin egen mat?
Pernille Leivestad, Landskapsarkitekt i DYRK

Dyrking av mat i bymiljø er et nødvendig tiltak når det kommer til planlegging av fremtidens bærekraftige byer. Flere storbyer rundt om i verden har satt urbant jordbruk på agendaen og bruker dyrkingsaktiviteter som et aktivt verktøy innen byplanlegging. I motsetning til det tradisjonelle landbruket er det ikke selve produksjonen som står i fokus hos de urbane bøndene. Det sosiale aspektet, etableringen av gode nærmiljø, nye sosiale relasjoner, integrering, grønne møteplasser og biologisk mangfold er hovedfokuset når engasjerte byboere stikker spadene i jorda for å så fremtidens godsaker.

Pernille Leivestad jobber til daglig med planlegging, etablering og veiledning av urbane dyrkingsprosjekter og skal blant annet vise eksempler fra spennende tiltak i Rotterdam og Amsterdam.

OAT-meal talks er en serie arrangementer under høstens Oslo arkitekturtriennale. Vi inviter til debatt, diskusjon, presentasjoner og GRØT! Med nye oppskrifter og spennende ingredienser får du et godt måltid mat, servert med engasjerende temaer på menyen.

Del: http://oslotriennale.com/event/byokologi/ 

Programmet for NLA Oslo/Akershus høsten 2013:


Høstprogram Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape