Du er her: Forsiden Oppstartsmøte om det neste Kulturløftet
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Oppstartsmøte om det neste Kulturløftet

  06. mar kl 13.00 - 06. feb kl 15.00

  Sidan 2005 har regjeringa satsa sterkt på kultur og frivillig sektor gjennom Kulturløftet 1 og 2. Løyvingane til kultur har auka med 5 milliardar kroner. 1 milliard av dette har gått til momskompensasjonsordninga for frivillige organisasjonar.  

  No skal vi peike ut retninga for dei komande åra. Difor vil eg denne våren reise rundt i alle fylka for å få innspel. Kva bør vi halde fram med? Kva bør vi satse på framover? Korleis leggje til rette for at fleire deltek?

  Før eg reiser til alle fylka, vil eg invitere dykkar organisasjon/institusjon til eit nasjonalt oppstartsmøte i Oslo: 6. mars kl. 13.00–15.00 på Dansens Hus

  I møtet vil det bli høve til å kome med innspel til arbeidet. De kan og sende innspel til Kulturdepartementet på eit skjema som ligg på nettsida vår. For påmelding eller for meir informasjon, sjå: www.regjeringen.no/kulturloftet.

  Kulturløftet 

  Kulturdepartementets logo

  Innspillsseminarer i fylkene:          
  Torsdag 14. mars Vestfold
  Torsdag 21. mars Hedmark
  Onsdag 3. april Østfold
  Mandag 8. april Møre og Romsdal
  Fredag 12. april Sogn og Fjordane
  Tirsdag 16. april Buskerud
  Torsdag 30. april Rogaland
  Tirsdag 14. mai Vest-Agder
  Onsdag 15. mai Aust-Agder
  Torsdag 23. mai Hordaland
  Fredag 24. mai Akershus
  Tirsdag 28. mai Oppland
  Mandag 3. juni Sør-Trøndelag
  Tirsdag 4. juni Nord-Trøndelag
  Onsdag 7. juni Nordland
  Tirsdag 11. juni Oslo
  Onsdag 12. juni Finnmark
  Torsdag 13. juni Troms + Svalbard
  Tirsdag 18. juni Telemark


     Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape