Du er her: Forsiden Bystrategikonferanse
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Bystrategikonferanse

  15. mar kl 10.00 - 16. mar kl 15.00

  Bystrategikonferanse 15.–16. mars 2012 i Drammen

  Statens vegvesen Region sør tar initiativ til en bystrategikonferanse i Drammen 15. og 16. mars 2012. Søkelyset settes på hvordan vi sammen skal skape miljøvennlige og attraktive byer med utgangspunkt i bykapitlet i forslaget til Nasjonal transportplan

  Rammene for møtet denne gangen er å delta i et Open Space møte der du selv er med på å bestemme dagsorden. Utgangspunktet for Open Space-prosessen er samarbeidet om bypakker og oppgaver i forhold til areal- og transportplanlegging i by. Ambisjonen er å tydeliggjøre for deltakerne hva som er de sentrale oppgavene å ta fatt på når de kommer hjem fra seminaret. Statens vegvesen Region sør ønsker også innspill til hva deltakerne ønsker at bystrategiarbeidet skal bidra med.

  - Påmeldingsskjema bystrategikonferanse mars 2012
  - Invitasjon og program til bystrategikonferansen.pdf
  - Byboks.pdf

   

     Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape