Du er her: Forsiden Våre gater og plasser, Oslo
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Våre gater og plasser, Oslo

  09. nov kl 09.30 - 09. nov kl 15.45

  Arrangør: Riksantikvaren og Statens vegvesen.
  Last ned programmet her.

  Hensikten med konferansen vil være å gi impulser og kunnskap om historien til norske byers gater
  og offentlige rom, gi et overblikk og en status i Norge, og formidle kunnskap om bruk, planlegging
  og oppgradering av offentlig rom i norske byer.
  Målgruppen for denne heldagskonferansen er fagadministrasjon og politikere i fylkeskommuner og kommuner; planleggere, ingeniører, arkitekter i offentlig og privat virksomhet; undervisnings- og forskningsinstitusjoner, og medier.

  Sted: Gamle Logen, Grev Wedels Plass 2, Oslo
  Påmelding innen mandag 5.11.til konferansesekretær Mia Haakensen, tlf: 930 08 136, e-post: marie.haakensen@vegvesen.no

  Begrenset antall deltakere
  Program
  09.30 Morgenkaffe, registrering
  Møteleder Ingun B. Amundsen, prosjektleder, Våre gater og plasser
  10.00 Velkommen Jørn Holme, Riksantikvar og Terje Moe Gustavsen, Vegdirektør
  10.20 Byen, gaten, plassen i norsk historie Peter Butenschøn, arkitekt
  10.40 Byenes rolle og muligheter i Nasjonal transportplan 2013-24 Gyda Grendstad, sjefingeniør, Statens vegvesen
  11.00 Pause
  11.20 Rapport fra en nordisk by: Malmö Josephine Nellerup, plan chef, Malmö Stad
  12.00 Veg og gate som arkitektur Lars Erik Hauer, direktør, Statens vegvesen
  12.20 Gater og plasser i Framtidens byer Øyvind Aarvig, seniorrådgiver, Miljøverndepartementet
  12.40 Bokpresentasjon – «Norske gater og plasser» Guri Dahl, fotograf og Peter Butenschøn
  13.00 Lunsj
  Møteleder Marit Brandtsegg, direktør, Statens vegvesen
  14.00 Hva skal vi egentlig med offentlige rom? Ivar Frønes, professor, UiO
  14.15 Gode og dårlige små og store steder Erling Dokk Holm, forsker, juryleder KRD
  14.30 Pause
  14.45 Gater og plasser i norske byer: en statusrapport - sett utenfra Ewa Westermark, arkitekt, Gehl Architects, København Respons Bård Folke Fredriksen, byråd, Oslo, Arne Sælen, landskapsarkitekt, Bergen, Roy B. Evensen, daglig leder, Byen Vår Drammen
  15.30 Oppsummering
  15.45 Slutt  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape