Du er her: Forsiden Arrangementer KOMMUNER FYLKESKOMMUNER TAB-BUK 2013 Retten til byen -makt og demokrati i byutvikling
Finn din landskapsarkitekt

TAB-BUK 2013: Retten til byen - makt og demokrati i byutvikling

30. mai kl 09.00 - 30. mai kl 15.30

-Hvem eier byen og hvem har rett til å utfolde seg der?
-Hvilke muligheter finnes for vanlig folk å påvirke byutviklingen, både organiserte og uorganiserte?
-Har plansystemet blitt så komplisert og ugjennomtrengelig at folk føler de ikke har mulighet til å påvirke?
-Har vi en systemkrise når det gjelder de demokratiske utfordringene i byplanleggingen? Og hvordan kan vi nyttiggjøre oss aktivismen som springer ut av dette? 
Norge opplever velstandsøkning, men økende forskjeller og krisen i Europa er med på å forsterke dette. Hva kan planleggere gjøre for å dempe friksjonen som oppstår i det offentlige rom på bakgrunn av dette?

Konferansen arrangeres hvert år i Oslo Rådhus, Bystyresalen.
Konferansen er et samarbeid mellom Tverrfaglig arena for byutvikling (TAB) og Byutviklingskomitéen i Oslo (BUK), årets konferanse er den 7. i rekken.
Deltakeravgift kr 1100, studenter kr 550.
Les mer om konferansen
Påmelding

Program:
09.00 Velkommen v/leder for BUK
09.10 Makt og demokrati i byplanlegging
Fersk doktoravhandling som ser på hvordan medvirkning fra innbyggere og lokalsamfunn
fungerer, eller ikke fungerer som demokratisk korrektiv i en byutvikling som beskrives som
utbyggerstyrt og forhandlingspreget. Hvilken rolle har de forskjellige aktørene i praksis -
politikerne, utbyggerne og befolkningen som sådan? Og er arenaene for medvirkning reelle?
Gro Sandkjær Hanssen, NIBR
Retten til byen. Foredragsholder ikke bekreftet
Debatt:
-    Gro Sandkjær Hanssen
-    Nestleder i Byutviklingskomiteen, Espen Ophaug
-    Representant fra kommune/bydel
-    Per Jæger, adm. dir. Boligprodusentene

11.30  Lunsj
12.30  Å bry seg om byen som tid og rom, Torgeir Reboledo Pedersen
12.50  Rom for alle. Superkilen er Nørrebros nye byrom og har som mål å fornye, forskjønne og forbedre hele området. Parken har høye ambisjoner om å være et mangfoldig sted, der alle, både beboere og besøkende fysisk kan møtes og utfolde seg. Foredragsholderen forteller om tankene bak parken og den spesielle medvirkningsprosessen i tilknytning til prosjektet. Martin Rein- Cano, Topotek 1, Berlin
13.50  Pause
14.10  Bottom-up eller top-down
Tungrodde byråkratier til tross, det oppstår stadig flere såkalte bottom-up initiativ fra grasrota, der folk på eget initiativ og uten støtte fra myndigheter og eiere tar kontroll over nærmiljøene sine. Århus kommune samarbeider bevisst med disse gruppene innenfor byplanlegging og forteller om sine erfaringer fra dette arbeidet. Lars Davidsen, Århus Kommune
14.50   Hvorfor medvirkning?                                
Virker medvirkning? Dersom medvirkningsprosessene er gode skal man kunne påvirke planene som lages. Planen "Furuset - Fra senter til sentrum" har akkurat vært ute på høring. Kan man se spor av medvirkningsprosessen i planen? Gir medvirkning bedre planer? Målfrid Nyrnes, Oslo Kommune
15.30   Avslutning                                

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Tverrfaglig arena for byutvikling (TAB) består av
- Oslo kommune
- Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO)
- Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) v/Institutt for landskapsplanlegging (ILP)
- Oslo Arkitektforening (OAF)
- Norsk Form

Les mer om TAB-BUK konferanseneNorske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape