Du er her: Forsiden Årsmøte 2013 i Treets Venner
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Årsmøte 2013 i Treets Venner

  07. mar kl 18.30 - 07. mar kl 21.00

  Torsdag 7. mars er det Årsmøte i Treets Venner.
  Mette Eggen holder foredrag om Historiske alleer og om trær generelt

  Dagsorden:
  1.) Valg av dirigent
  2.) Årsmelding
  3.) Regnskap
  4.) Fastsettelse av årskontingent
  5.) Budsjettforslag
  6.) Innkomne forslag
  7.) Valg av leder, styremedlemmer og vararepresentanter
  8.) Valg av revisor
  9.) Valg av valgkomité på tre medlemmer

  Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet, må være styret i hende senest en uke før møtet avholdes. De sendes til styrets leder Eirik Wærner på e-post: eirik@miljowerner.no

  Sted: Frogner hovedgård, Havesalen (Oslo Bymuseum i Frognerparken), Frognerveien 67, 0266 Oslo
  Starttid: kl 18.30

  Foreningens hjemmeside  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape