Du er her: Forsiden Treets Venner årsm 2012
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Treets Venner - årsmøte 2012

  16. feb kl 19.00 - 16. feb kl 21.00

  Sted: Oslo Bymuseum, Frogner hovedgård, Frognerveien 67

  Etter årsmøtet vil slottsgartner Tor Smaaland holde foredrag om historiske alleer.

  Forslag til saksliste:
  1. Valg av dirigent
  2. Årsmelding. Årsmeldingen framlegges på møtet.
  3. Regnskap. Regnskapet framlegges på møtet.
  4. Fastsettelse av årskontingent.
  5. Budsjettforslag. Budsjettforslaget framlegges på møtet.
  6. Innkomne forslag.
      - Styret foreslår vedtektsendringer for paragrafene 5 og 7, slik:
      - "formann" erstattes med "styreleder" 
      - øvrige titler foreslås gjort om til kjønnsnøytrale
      - styret utnevner redaktør og web-redaktør
      - "dirigent" erstattes med "møteleder"
  7. Valg av formann, styremedlemmer og varamenn
  8. Valg av revisor

  Arrangør: Treets Venner, Pb. 53 Manglerud, 0612 Oslo
  post@treetsvenner.no  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape