Du er her: Forsiden Disputas M Fiskevold ILP
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Veien som vilje og forestilling. Disputas v/Marius Fiskevold ILP, UMB

  20. jan kl 12.15 - 20. jan kl 15.00

  Last ned invitasjonen som PDF her

  Sted: Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås, T401 – Tårnbygningen
  Tittel: Veien som vilje og forestilling. Analysemetoder for landskap og estetisk erfaring.
  Veiledere: Anne Katrine Geelmuyden, Inger-Lise Saglie, Ingerlise Amundsen
  Bedømmelseskomité: Søren Kjørup, Kunsthøgskolen i Bergen og Eva Gustavsson, SLU

  Formålet med avhandlingen er å undersøke hvordan analysemetoder for landskap håndterer estetisk erfaring når det skal tas offentlige planbeslutninger. Problemet med å operasjonalisere landskap som et objektivt og verdinøytralt beslutningsgrunnlag har opptatt deler av landskapsarkitektprofesjonen i Norge siden 1970-tallet.

  Ratifiseringen av den europeiske landskapskonvensjonen i 2004 forsterket den offentlige etterspørselen etter analysemetoder som kunne gi aktuell kunnskap om landskapet. Samtidig introduserte konvensjonen et landskapsbegrep der den menneskelige oppfatningen av områder og landskapets betydning for individuell identitet og velferd ble vektlagt.

  Med Statens Vegvesens analysemetode for ”landskapsbilde” samt konkrete erfaringer langs vei som empirisk bakteppe besvarer Fiskevold følgende spørsmål: Hvordan er det mulig for den ekspertbaserte analysemetoden å tilgjengeliggjøre det individuelt erfarte landskapet slik at det anerkjennes som et uttrykk for felles og delt velferd?

  Avhandlingen viser hvorfor landskapsbildet må beskrives som mer enn det som er optisk fattbart i et område. Den foreslår et dynamisk landskapsbegrep og en ”narrativ” analysestrategi, der et landskap til enhver tid først trer frem av et område i det analysen artikulerer det som bilde. Den viser hvordan en vurdering av landskap, for å bli kommuniserbar som felles beslutningsgrunnlag, kan forankres i en eksplisitt faglig teori som er historisk gitt, at den må forholde seg til en avklart horisont og referere til en felles hverdagsaktuell erfaring langs vei.  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape