Du er her: Forsiden BIM for landskapsarkitektur - orienteringsmøte
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  BIM for landskapsarkitektur - orienteringsmøte

  04. jun kl 09.00 - 04. jun kl 11.00

  Vi, en gruppe på 4 landskapsarkitekter, jobber på oppdrag fra Statsbygg med et standardiseringsprosjekt for BIM for landskapsarkitektur, eller vi kan kanskje kalle det «smarte landskapsobjekter» i datamodeller som inneholder informasjon. Hvilken informasjon, og hvilke landskapsobjekter skal vi jobbe med? I stedet for at alle setter seg ned og gjør denne jobben hver for seg skal vi forsøke å utarbeide en felles standard som vi kan følge. Vi gjorde et forprosjekt for noen år siden og har nå fått jobben videre med et hovedprosjekt.

  Prosjektet vårt knytter seg også til et omfattende prosjekt som Kartverket har sammen med BA-nettverket som heter «SOSI Landskapsarkitektur». Kartverket stiller med sin kompetanse på standardisering, mens vi, og andre, har gitt faglig input til standardiseringen.
   
  Vi er allerede i gang med å publisere det vi har gjort fram til nå på bimforlandskap.no/. Her er noen foreløpig utgreiinger for 4 av objektene som vi har begynt standardisering av (møbel, tre, terrengelement, kant).
  Vi publiserer også på engelsk og prosjektet får oppmerksomhet fra utlandet (les LinkedIn-innlegg). Vi ser at landskapsarkitekter i andre land har de samme utfordringene og ønsker å støtte oss samt dra i samme retning.
   
  Vi har kommet et stykke på vei og vi vil gjerne vise fram og få tilbakemelding på det vi har jobbet med sålangt. Derfor vil vi innkalle til et møte 4. juni kl 09:00 hos Multiconsult, Nedre Skøyen vei 2, Oslo. Påmelding til knut@barbakke.no
   
  Kun for spesielt interesserte? Jo, kanskje det, men det kan også bli en viktig premissgiver for leveranser som Statsbygg og andre vil stille i framtida. Det kan bli en del av arbeidshverdagen din. Ta det gjerne videre opp til den og de som sitter over dere og sørg for at de gir dere anledning til å bli med i møtet! Vi trenger input fra dere andre i fagmiljøet. Kom og få info og kom og gi oss tilbakemelding.
   
  Vennlig hilsen
  Knut Hallgeir Wik /bar bakke landskapsarkitekter
  Åge Langedrag /Multiconsult
  Bjørn Amund Enebo /Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter
  Marius Sekse /COWI  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape