Du er her: Forsiden Norsk Standard for "Grønne tak" - invitasjon til oppstartsmøte
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Norsk Standard for "Grønne tak" - invitasjon til oppstartsmøte

  06. jan kl 10.00 - 06. jan kl 13.00

  Standard Norge inviterer til oppstartsmøte angående utvikling av Norsk Standard for “Grønne tak”. Møtet finner sted i Standard Norges lokaler i Strandveien 18, på Lysaker (møterom ISO, 4 etg.)

  Møtedato: Mandag 6. januar 2014
  Tidspunkt
  : kl. 1000 – 1300. Avslutter med en enkel lunsj
  Påmeldingsfrist 17. desember

  1)Velkommen v/Standard Norge
  2) Kort presentasjonsrunde blant interessenter – relasjoner til standardisering av “Grønne tak”
  3) Kort orientering fra Standard Norge v/Hanne Wells
  4) Veien videre
  - tilbakemelding fra deltakerne
  - identifisering av aktuelle problemstillinger og utfordringer
  - forslag til organisering av arbeidet
  - planlegging av 1. komitemøte
  5) Eventuelt

  Påmelding til møtet sendes Standard Norge v/Hanne Wells per e-post hgw@standard.no.

  Se hele invitasjonen til oppstartsmøtet.
  *** Local Caption *** Operakvartalet/Barcode.
  Foto: dagsavisen.no  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape