Du er her: Forsiden Norsk Standard for "Grønne tak" - invitasjon til oppstartsmøte
Finn din landskapsarkitekt

Norsk Standard for "Grønne tak" - invitasjon til oppstartsmøte

06. jan kl 10.00 - 06. jan kl 13.00

Standard Norge inviterer til oppstartsmøte angående utvikling av Norsk Standard for “Grønne tak”. Møtet finner sted i Standard Norges lokaler i Strandveien 18, på Lysaker (møterom ISO, 4 etg.)

Møtedato: Mandag 6. januar 2014
Tidspunkt
: kl. 1000 – 1300. Avslutter med en enkel lunsj
Påmeldingsfrist 17. desember

1)Velkommen v/Standard Norge
2) Kort presentasjonsrunde blant interessenter – relasjoner til standardisering av “Grønne tak”
3) Kort orientering fra Standard Norge v/Hanne Wells
4) Veien videre
- tilbakemelding fra deltakerne
- identifisering av aktuelle problemstillinger og utfordringer
- forslag til organisering av arbeidet
- planlegging av 1. komitemøte
5) Eventuelt

Påmelding til møtet sendes Standard Norge v/Hanne Wells per e-post hgw@standard.no.

Se hele invitasjonen til oppstartsmøtet.
*** Local Caption *** Operakvartalet/Barcode.
Foto: dagsavisen.noNorske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape