Du er her: Forsiden Kommunalteknikk 2016 - Lokal overvannshåndtering
Finn din landskapsarkitekt

Kommunalteknikk 2016 - Lokal overvannshåndtering

19. apr kl 09.00 - 19. apr kl 17.00

Kommunalteknikk 2016 i Telenor Arena

Lokal overvannsdisponering presentert av grøntanleggssektoren på den kommunaltekniske messen Miljø og teknikk, Telenor Arena 19.-21. april

Under messen dag 2, 20. april 2016, blir det blant annet kåring av
Norges beste uterom

Foredrag den 19.:

Foredrag 19

Planlegging og opparbeiding av uterom i byer og tettsteder er en viktig del av et stedsutviklingsarbeid. Byer og tettsteder med funksjonelle og tilgjengelige uteområder gjør stedet attraktivt for både lokalbefolkning og besøkende. Attraktive uterom er stimulerende for byliv og handel, og bidrar til å skape møtesteder og gode turområder for innbyggerne.
Alle uterom, små og store, bygget av kommunene i løpet av de fem siste årene kan delta i konkurransen.
Det konkurreres i to klasser - en for byområder og en for tettsteder og friområder.
Meld på ditt uterom til konkurransen, eller gi oss tips om noen du mener bør delta.Deltakelse i konkurransen er gratis.Etter at vi har mottatt forslag og påmeldinger til konkurransen, vil juryen gå gjennom materialet og nominere deltakere.
Videre vil juryen gjennomføre nødvendige befaringer før de kårer vinnerne.
For mer informasjon eller spørsmål vedrørende konkurransen ta kontakt med:
Norsk Kommunalteknisk Forening v/ Trude StølanNorske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape