Du er her: Forsiden Arbeid pågår! Fellesskapets kultur og landskap. Omvisning ved SVV på DogA
Finn din landskapsarkitekt

Arbeid pågår! Fellesskapets kultur og landskap. Omvisning ved SVV på DogA

20. aug kl 17.00 - 20. aug kl 18.00

Velkommen til spesialomvisning ved Statens vegvesen i hovedutstillingen på DogA: "Arbeid pågår! Fellesskapets arkitektur og landskap." Omvisningen starter klokken 17:00.


Med Staten som byggherre.
Staten har de siste 200 årene bygget et overveldende antall bygninger og anlegg i Norge. Omfanget er så enormt at dette til sammen utgjør en viktig del av våre hverdagsomgivelser. I samarbeid med Statsbygg, Kystverket, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Avinor, vil Norsk Form i grunnlovsjubileumsåret 2014 synliggjøre hvordan staten gjennom sin byggevirksomhet har skapt og skaper rammene for hverdagslivet i det norske samfunnet. Utstillingen viser hvordan arkitektur i vid forstand kan bidra til å skape bedre livskvalitet for folk flest, og til en positiv samfunnsutvikling generelt.

Om Statens vegvesen
Statens vegvesen er statens og fylkeskommunenes fagetat for vei og veitrafikk. Etaten er en viktig samfunnsaktør som har ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde et sikkert, miljøriktig og effektivt riks- og fylkesveinett. Statens vegvesen har også ansvar for kontroll av kjøretøyer, tilsyn med trafikkopplæring og gjennomføring av førerprøver.
Statens vegvesen er representert i utstillingen ved et utvalg arkitektur- og landskaps-prosjekter som bl.a. bilveier, sykkel- og gangveier, tuneller, bruer, plasser og torg. Statens vegvesen har over 6500 medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og regionskontorene i Bodø, Molde, Leikanger, Arendal og Lillehammer.

Praktisk
Tid: 17:00
Gratis og åpent for alleNorske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape