Du er her: Forsiden Arendalskonferansen 2016: Kommunene og det grønne skiftet
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Arendalskonferansen 2016: Kommunene og det grønne skiftet

  19. jan kl 11.00 - 20. jan kl 11.10

  Arendalskonferansen 2016: Kommunene og det grønne skiftet
  19.-20- januar

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har annonsert en stortingsmelding om politikk for bærekraftige byer og sterke distrikter som skal legges fram tidlig i 2017. Han har bedt om innspill gjennom et diskusjonsnotat. Politikere, fageksperter og næringslivsrepresentanter oppfordres til å kommentere dette diskusjonsnotatet med fokus på effektive planprosesser, klimavennlig by- og tettstedsutvikling med fokus på reduksjon av klimagasser, klimatilpasning og utvikling av nye grønne arbeidsplasser.

  Møteleder: Ragnhild Hammer, klima- og miljørådgiver Arendal kommune.

  Les mer om program og påmelding: www.klimapartnere.no

  og her www.arendalskonferansen.no  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape