Du er her: Forsiden Arrangementer NLA lokalavdelinger Hedmark Oppland Østfold Årsmøte i NLA Hedmark Oppland
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Årsmøte i NLA Hedmark Oppland

  26. mar kl 17.00 - 26. mar kl 18.00

  Årsmøte i NLA Hedmark Oppland
  26. mars kl 17.00  Kolonihagen, Hamar
  Sted: Kolonihagen  
  Storhamargaten 2, Basarbygningen

  Saksliste:
  1)      Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2)      Gjennomgang av årsmelding og regnskap for lokalavdelingen  
  3)      Valg av nye styremedlemmer
  4)      Forberedelse av årsmøtesaker NLA, Bergen 18.3
  5)      Planer for 2015 i lokalavdelingen NLA HO
  6)      Eventuelt
  ----------------
  Sak 2) Årsmelding og regnskap
  Dokumentene ettersendes innen fredag 20.3.
   
  Sak 3) Valg
  Kontaktperson: Kristin Loe Kjelstad , (2014-2016)
  (ikke på valg – men ønsker at annen tar over som leder/kontaktperson)
  Styremedlem:  Oddny Gudmundsdottir, Åse Gudrun Bryhni,  Kari Klynderud Sundfør  (2013-15)
  (Disse er på valg  i år)
  Vara:          Ingvill Sveen, velges for 2 år (2014-2016) – ikke på valg
  Valgkomite: Ingfrid Lyngstad og Johanne Aasnes Sørum (2014-16)– ikke på valg
   
  Valgkomiteens innstilling ettersendes.
  Sak 4 ) ÅRSMØTESAKENE NLA , Bergen 18.3
  Disse vil bli lagt ut 17. mars  på NLAs hjemmeside
  Hovedsaken på årsmøtet 2015 vil bli saken om «Ny felles arkitektorganisasjon», nå uten AFAG, og ev. nedlegging av NLA.
  Det jobbes med dokumentet som skal beskrive organisasjonen, og 17. mars skal beslutningsunderlaget m/forslag til vedtekter foreligge.
  Kontaktutvalgsmøtet fredag 30. januar er oppsummert i vedlagt stikkordslisten og ved notater fra møtet.

  Fullmakter:
  Fullmaktsskjema til NLAs årsmøte legges på nettsiden samtidig med publisering av sakene, 17.3.
  NLA vil sende orientering om hvordan fullmakt gis.
  Fullmakter skal i hht vedtektene samles inn på lokalavdelingens årsmøte.
  Påmelding til NLAs årsmøte og fagdag i Bergen 17-18.3:

  Sak 5) Planer for 2015
  Drøftes i møtet.
   
  Vel møtt!
  Kom gjerne med kommentarer og innspill på mail – hvis du ikke kan møte den 26. mars.
   
  Vennlig hilsen
   
  Kristin Loe Kjelstad
  Kontaktperson NLA HO
  412 98 220
  mailto:kristin.loe-kjelstad@oppland.org  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape