Du er her: Forsiden Arrangementer NLA lokalavdelinger Rogaland Årsmøte i NLA Rogaland
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Årsmøte i NLA Rogaland

  27. jan kl 18.00 - 28. jan kl 20.00

  Innkalling til Årsmøte NLA Rogaland 28.01.2014 kl. 18.00
  Sted: Hoveveien 30, Kantina, 2. etg

  Saksliste
  1)     Innkalling
  2)     Oppsummering av lokalavdelingens aktivitet i 2014
  3)     Økonomi – regnskap 2014
  4)     Aktiviteter 2015
  5)     Styret - orientering/valg
  6)     NLA i fremtiden - avklare om det er grunnlag for å gå videre i diskusjonene med NAL og NIL om å danne én felles organisasjon (se Oppsummeringen fra felles møte 10.12.14).

  Diskusjon slik at styret har grunnlag for å viderebringe lokalavd. Standpunkt til kontaktutvalgsmøte 30.01.2014. Saksdokumenter, se vedlegg.

  Rapporten NLA i fremtiden, utarbeidet av et arbeidsutvalg nedsatt av styret i NLA
  Oppsummering av samhandlingsmøte 10.12.2014
  Invitasjon til KU-møte 30.1.2015
  Saksliste til årsmøtet i NLA Rogaland 28.1.2015  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape