Du er her: Forsiden Den kulturelle skolesekken, søknadsfrist Oslo
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Den kulturelle skolesekken, søknadsfrist Oslo

  01. nov kl 12.31 - 01. nov kl 12.31

  August er tid for skolestart. Medlemmer i NLA, velrenommerte eller nyetablerte kontorer oppfordres til å vurdere om dere har et bidrag som barn/ungdom kan ha nytte av gjennom den kulturelle skolesekken. Det er stor nysgjerrighet blant barn og ungdom rundt landskapsarkitektur og landskapsarkitektfaget. Vi er alle tjent med at kommende generasjoner har en større forståelse for faget, og et engasjement i forhold til våre fysiske omgivelser. En større og mer direkte kontaktflate mellom barn/ungdom/skole og arkitekter/landskapsarkitekter kan bidra til dette. I tillegg er det selvfølgelig positivt utfordrende å skulle formidle noe man har et engasjement for.

  Søknadsfrist 2016 for Akershus er 15. september: http://www.dksakershus.no/home/

  Søknadsfrist 2016 for Oslo er 1. november: http://www.dks.osloskolen.no/home/

  Noen tips ved søknad til den kulturelle skolesekken:
  Fokus på det kulturelle innholdet er viktig.
  Skreddersy et opplegg som kan tilpasses ulike skoler, omgivelser og barn med ulik bakgrunn og referanser.
  Opplegget behøver ikke ta lang tid – tilbudet kan vare et par timer, eller være en workshop over en eller maks to dager.
  Vær bevisst rundt hvilket alderstrinn opplegget passer for.
  Det kan være lurt å sjekke direktoratets læreplan i design og arkitektur, og kanskje vurdere et opplegg som bygger opp under pensum. Dette er imidlertid ikke en forutsetning  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape