Du er her: Forsiden Fagseminar: Landskapstyper i Norge
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Fagseminar: Landskapstyper i Norge

  21. nov kl 09.00 - 21. nov kl 15.30

  Arrangement: fagseminar om landskap i Oslo 21. november:
  Landskapstypeinndeling i Norge 

  Her vil utkast til ny metodikk for landskapstypeinndeling vil legges fram, sammen med resultatene fra kartlegging av landskap i Nordland fylke. Mulige bruksområder for landskapskartlegging og planene for en nasjonal kartlegging vil bli drøftet. 

  Se hele programmet

  Seminaret er gratis, men krever påmelding til kristin.sundal@miljodir.no

  Sted: plenumssalen i R4, inngang fra Møllergata 17, Oslo

  Arrangører: Miljødirektoratet, Miljøverndepartementet, Artsdatabanken og Nordland fylkeskommune
  Bilde 1   Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape