Du er her: Forsiden Arrangementer NAL/NIL/Futurebuilt Fagseminar NAL - bærekraftig by- og tettstedutvikling
Finn din landskapsarkitekt

Fagseminar NAL - bærekraftig by- og tettstedutvikling

13. mai kl 12.00 - 13. mai kl 16.00

Norske arkitekters landsforbund er i ferd med å etablere et ressurssenter for bærekraftig by- og tettstedutvikling. I den forbindelse inviteres det ti Fagseminar onsdag 25. mai kl. 12-16
Bærekraftig by- og tettstedutvikling – hva skal til for at kommunene beveger seg i riktig retning

Formålet med fagseminaret er en diskusjon rundt bærekraftig by- og tettstedutvikling, og hva som skal til for at kommunene beveger seg i riktig retning. Vi ønsker å belyse dette fra ulike ståsted og ut fra ulike roller.  Hvordan ser bildet ut fra statens side? Hvilke temaer vil bli viktige fremover? Hva må konsulentene og hjelpeapparatet kunne svare på, og hvordan ser egentlig verden ut sett fra kommunens ståsted?

I tillegg ønsker vi å informere om vårt pågående arbeid med å etablere et senter for bærekraftig by- og tettstedutvikling som har som ambisjon å bistå kommunene med faglig råd og oppfølging – i tett samspill med resten av kommunens «hjelpeapparat». En av grunntankene bak senteret er at kommunene fremover må innta en aktiv rolle, og i mye større grad enn i dag styre utviklingen i ønsket retning. I løpet av fagseminaret ønsker vi å diskutere sammen med dere hvilke muligheter og virkemidler kommunene sitter på, og hvordan kommunens hjelpeapparat i enda større grad kan belyse handlingsrommet og bidra til en endring i så vel tankemønster som handlingsmønster.

Spre gjerne informasjon om arrangementet til relevante ressurspersoner og kunnskapsmiljøer.
Arrangementet er gratis, men krever påmelding.
Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape