Du er her: Forsiden Fagus årsmøte 2014
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Fagus årsmøte 2014

  19. mar kl 17.00 - 19. mar kl 20.00

  Vedlagt er forslag til arbeidsprogram for 2014 og protokoll fra årsmøtet 2013.

  Årsmøtet er fra 17.00-18.30
  Kl. 1830-2000 gjennomfører vi et rådsmøte. Eva Falleth, dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og Sissel Lerum, leder for Grønn Etat i Bergen kommune, innleder 10-15 minutter hver om forhandlinger mellom NMBU og FAGUS. Deretter blir det spørsmål, samtale og diskusjon.

  Sak 1:                    Innkalling og dagsorden.
  Sak 2:                    Valg av møteleder, referent, to til å underskrive protokollen.
  Sak 3:                    Protokoll fra årsmøte 14. februar 2013 til godkjenning.
  Sak 4:                    Årsmelding 2013.
  Sak 5:                    Regnskap 2013. Revisors beretning og kontrollkomiteens uttalelse.
  Sak 6:                    Arbeidsprogram 2014.
  Sak 7:                    Budsjett for 2014.
  Sak 8:                    Valg.  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape