Du er her: Forsiden 2013: Ville planter i parker og hager
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Fagus: Ville planter i parker og hager

  22. aug kl 09.30 - 22. aug kl 16.00

  Bruk av ville planter i parker og hager
  Konferanse i regi av FAGUS
  Sted: Klif konferansesenter, Strømsveien 96, Helsfyr i Oslo
  Tid: 22.8.2013 kl 0930 – 1600
  Pris: kr 1950, for studenter kr 400.
  Påmelding 

  Vår plantebruk er i endring, både når det gjelder estetikk og plantevalg. Sannsynligheten er stor for at en rekke grøntanleggsplanter vil bli forbudt å bruke. Hva kan vi bruke da, hvilke planter fra norsk natur er allerede i produksjon og hvilke kan vi produsere i framtida.
  Hva tenker befolkningen om å "ta naturen inn i urbane strøk". Må andre skjøtselsmetoder til?
  Kommuner og forvaltere vil måtte stille andre krav til planleggernes plantekunnskap og planteskolene må dreie sin produksjon mot andre arter – her er utfordringer for alle!

  Foredragsholdere:
  Matthias Harnisch, landskapsarkitekt i Riedstad, Tyskland:  Introducing a little wilderness into bourgeois housing areas or: Re-designing urban green with site-specific seed-mixtures - biodiversity, costs, acceptance.
  Inger-Lill Eikaas og Helene Roussel, nyutdannede landskapsarkitekter: Biodiversitet implementert i landskapsarkitektur – et prosjekteksempel fra Asker sentrum. Hvordan kan urbanisme og økologi forenes?
  Nils Skaarer, landskapsarkitekt, egen bedrift: Ville arter i grønne anlegg. Utvidelse av plantepaletten.
  Erfaringer fra mange år med bein i to leire.
  Per Anker Pedersen, førsteamanuensis ved Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB: Utvalgsarbeid i norske arter ved UMB.
  Hanne Wells, Park og landskapsservice, ISS Facility Services AS: Skjøtsel som anleggsmetode.
  Tanker rundt skjøtsel av urbane grøntanlegg og hva som skal til for å lykkes bedre med plantinger, særlig stauder.
  Ingvild Austad, professor på Høgskulen i Sogn og Fjordane: Kulturlandskapet som forbilde.
  Hvordan etablere og skjøtte eng. Mange ønsker å etablere blomstereng, hva skal til for å lykkes?
  Inge Fredriksen, Tromøy Planteskole: 20 år med utprøving av norske naturplanter.
  Om norske naturplanter, stauder og lignoser, som er i produksjon. Om arbeidet som ligger bak og om muligheter for utvidelse av planteutvalget fra naturen.
   
  Arrangører:
  Vi er ei gruppe som arbeider for å få til et prosjekt for bruk av flere norske planter i parker og hager.
  Deltakere i arbeidsgruppa:
  Ingvild Austad, Høgskulen i Sogn og Fjordane
  Nils Skaarer, landskapsarkitekt
  Per Anker Pedersen, UMB
  Ronny Berdinesen, Norsk Gartnerforbund
  Anna Blix, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
  Hege Abrahamsen, FAGUS
     Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape