Du er her: Forsiden Avlyst: FAGUS nettverkstreff - Planter i fokus
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Avlyst: FAGUS nettverkstreff - Planter i fokus

  27. okt kl 12.40 - 28. okt kl 12.40

  FAGUS tar initiativ til nytt uformelt møtested for deg som jobber i grøntanleggssektoren

  Hva er FAGUS Nettverkstreff?
  FAGUS Nettverkstreff er et arrangement som planlegges å foregå partallsår (altså de årene det ikke er Grønn Galla). Arrangementet strekker seg over to dager. Målgruppen er alle som jobber med grønne anlegg og grøntanleggsforvaltning. FAGUS er et nasjonalt fagutviklingssenter så samlingene vil bli avholdt på forskjellige steder i landet de forskjellige årene. Dette året i Sandefjord.

  Hvorfor FAGUS nettverkstreff?
  Det er mange oppgaver man trenger å løse for å få til gode grønne områder. Alle yrkesgrupper er avhengig av hverandre. Kjennskap til hverandres arbeid og de eventuelle utfordringer man står ovenfor er viktig for resultatet. Selv om det ikke var hensikten finnes det godt om mindre bra og kostnadskrevende anlegg. Hvorfor blir det slik og hva kan vi gjøre med det? Det som skiller FAGUS Nettverkstreff fra andre arrangementer er at dette er møtestedet der VI i grønn sektor står sammen og lærer av hverandre. Vi er ekspertene og erfaringer deles inne og ute på befaringer i felt.

  Hva skjer i FAGUS Nettverkstreff?
  Gjennom innlegg, diskusjoner og befaringer deler vi kunnskap. FAGUS Nettverkstreff vil utformes noe forskjellig fra år til år avhengig av det tema som omhandles. FAGUS Nettverkstreff er møtestedet, tema bestemmes av ønsket i sektoren.

  Dag 1 toppes av middag med tilhørende festligheter. Her finnes det uante muligheter til å knytte kontakter under uformelle former.  Målet med samlingene er at vi skal ha det hyggelig, få motivasjon og faglig påfyll, danne synergieffekter, og finne gode løsninger og strategier sammen. Vi håper nettverkstreffen vil bli et produktivt og populært møtested.

  Hva skjer i 2016?
  I år avholdes FAGUS Nettverkstreff den 27. - 28. oktober og er en oppstart for nytt planteforum initiert av Norsk Gartnerforbund. Planteforumet vil konsentrere seg om planterelaterte spørsmål, og temaer i FAGUS nettverkstreffer vil være av breiere karakter når vi så "skiller lag" i årene som kommer.

  For mer informasjon om arrangementet, se FAGUS Kalender

  Endelig program for årets samling kommer etter sommeren, men sett av dagene allerede nå.  Maksimalt antall personer på første treff er i utgangspunktet satt til 80 deltakere så her er det første mann til mølla. Har du spørsmål om FAGUS Nettverkstreff eller ønsker du å melde uforpliktende forhåndsinteresse,  ta kontakt på post@fagus.no Da får du også en personlig mail når påmeldingen åpner i august.

  Velkommen til høstens morsomste eventyr!

  Styret i FAGUS besluttet å utsette arrangementet til 2018.  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape