Du er her: Forsiden Grønn Galla 2015: Fra grønne visjoner til grønne verktøy
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Grønn Galla 2015: Fra grønne visjoner til grønne verktøy

  26. nov kl 09.00 - 27. nov kl 16.00

  Grøntanleggssektoren er i endring. Grønn Galla 2015 – «Fra grønne visjoner til grønne verktøy» tar opp to viktige temaer for alle som jobber med uteanlegg. Konferansen byr på en unik mulighet til å møtes til diskusjon på tvers av profesjoner.

  •    Dag 1:Seriøsitet og kvalitet i næringen
  Nytt oppdragsregime, hva innebærer det og er vi klare i den grønne sektoren? Hvem skal vurdere kvalitet og hvordan sikrer man seriøsitet? Har vi system for å ivareta innovasjon i prosjekter?

  Fra programmet dag 1: Levert som bestilt? Hvem kontrollerer kvalitet i  totalprosjekter? Er ordningen med besiktningsmenn i Sverige en ordning som kan benyttes  i Norge?
  - Göran Andersson, trädgårdsingenjör, besiktningsman, Trädgårdsmiljö i Kristianstad
  Innovasjon i grønn sektor: Hvordan samle utviklingen i faget?
  -  Thomas B. Randrup, forsker, fakulteten för landskapsarkitektur, Sveriges landbruksuniversitet

  •    Dag 2: Forskrift om fremmede organismer – utfordringer for grønn sektor
  Den nye forskriften om fremmede organisker begynner etter planen å gjelde fra 1.1.2016. Forskriften vil innebære mange utfordringer for alle som jobber med uteanlegg. Hva vil krav til forbud, søknadsplikt, og miljørisikovurdering innebære for plantebruken? Hvilke krav stilles til internkontroll og  informasjonsplikt? Hvilke forventninger har myndighetene til forebygging av spredning av fremmede organismer? Hvordan løser man problemet med bevaring av biologisk mangfold i Sverige og hva gjør vi med jord og masser for å forhindre spredning av fremmede arter?

  Fra programmet dag 2:
  Forskrift om fremmede organismer; Bakgrunn, innhold, forventninger og veiledning                     -Miljødirektoratet
  Hvordan løser man bevaring av biologisk mangfold i Sverige?
  - Urban Emanuelsson, professor, Centrum for biologisk mångfald, Sveriges landbruksuniversitet

  Felles middag arrangeres samme sted kl 18.00 den 26.11. (kr 850). I tillegg til mat og drikke får vi reisebrev fra Japan og gode muligheter til sosialt samvær under uformelle former.

  NB: Det er Early-Bird priser ved påmelding før 16.10:

  index

  logoer_0

  Skjermbilde 2015-06-08 kl. 09.49.26  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape