Du er her: Forsiden Frokostmøte Oslo: Arealplanlegging og storsamfunnets behov
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Frokostmøte i Oslo: Arealplanlegging og storsamfunnets behov

  15. mai kl 08.00 - 15. mai kl 10.30

  Arealressursene er ikke fornybare og må forvaltes slik at framtidige generasjoner beholder sitt handlingsrom i forhold til livsmiljø, næringsvirksomhet, matproduksjon og infrastruktur.
  Naturviterne har invitert politikere for å få vite mer om planprosessene knyttet til store prosjekt og hvordan Kommunal- og moderniseringsdepartementet tenker at dette kan forenkles.

  Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
  Tid: Torsdag 15. mai: 08.00 - 10.30
  Påmelding til post@naturviterne.no innen 13. mai, gratis adgang
  Arrangør: Naturviterne i samarbeid med Polyteknisk Forening 

  Program
  08.00: Lett frokostservering
  08.30: Forenkling av planprosesser. Per Willy Trudvang Amundsen,  statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
  09.00: E16 Skaret – Hønefoss, planprosjekt med store miljøutfordringer. Frode N. Bye, senioringeniør Statens vegvesen
  09.30: Hva med matjorda? Må den alltid vernes for utbygging? Ole Andreas Lilloe-Olsen, Buskerud Bondelag
  09.45: DEBATT: Arealplanlegging og storsamfunnets behov. Konsekvenser for jordvern, kulturminner og naturverdier ved store infrastrukturutbygginger som f. eks jernbane og veiutbygging

  • Bård Hoksrud (FrP), statssekretær i Samferdselsdepartementet
  • Kjell B. Hansen (A), ordfører i Ringerike kommune
  • Solveig Schytz, (V), leder for hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune

  Debattleder: Finn Roar Bruun

  Skjermbilde 2014-04-29 kl. 10.30.09 

     Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape